„Předání tohoto krásného a uměleckého praporu a jeho posvěcení je zároveň prosbou o Boží pomoc a ochranu pro všechny hasiče,“ zdůraznil farář Josef Matura.

Pozdravit dobrovolné hasiče do Všelibic přijeli také jejich profesionální kolegové. „Za posledních pět let jsme předali dobrovolným jednotkám majetek v hodnotě 38 miliónů korun, což bylo například 18 cisteren, 10 nákladních a 10 osobních vozidel a 90 dýchacích přístrojů,“ řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Josef Zajíček.

Hasiči zhodnotili uplynulé pětileté období a zvolili funkcionáře okresního výkonného výboru a delegáty na krajskou konferenci.
„Práce dobrovolných hasičů je nenahraditelná. Nejenže zasahují při pohromách, ale jsou garanty i kulturního, sportovního a společenského života,“ dodal hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.