Předchozí
1 z 12
Další

Roman ZieglerZdroj: Deník/Martin VokurkaRoman Ziegler
ředitel 8. ZŠ Most

Již léta jsem v takové situaci nebyl, ideální je takovým situacím předcházet. Ve škole klademe důraz na přátelské klima, vysvětlujeme žákům, proč má smysl dodržovat pravidla a svým příkladem ukazujeme, že je také dodržujeme jako učitelé. Snažíme se vše řešit přátelsky, rozhovorem nad příčinami takového chování. V případě, že nic nepomáhá, což je opravdu málokdy, jdou učitelé za vedením, které se těší obecnému respektu. Následně komunikujeme s rodiči a opět se společně snažíme přijít na to, co pomůže.

Hana Langrová, Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec.Zdroj: se souhlasem Hany LangrovéHana Langrová
Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec

Rozhodně nikdy na žáky nekřičím, tím se zvláště my učitelky totálně degradujeme a jsme za hysterky. Žáka, který ruší, dvakrát napomenu a napotřetí ho posadím do první lavice, kde ho nechám po celou hodinu. Ve většině případů se zklidní a začne dávat i pozor. Pokud se situace opakuje v dalších hodinách, mezi čtyřma očima to s ním proberu. Pokud je rozdováděná celá třída, většinou zabere, když jim dám na konci hodiny na to téma pracovní list do dvojice na známky. Doprobereme látku, oni si dělají poznámky, aby z nich pak mohli čerpat a tím pádem dávají i pozor a zapojují se a něco si i zapamatují. Myslím, že nejvíc proti vyrušování zabírá škola hrou, a když výuka žáky baví. Třeba ty moje středoškoláky bavily kvízy a práce ve dvojicích a ve skupině.

Michal VlachZdroj: Deník/Miroslava ŠebestováMichal Vlach
ředitel ZŠ a MŠ Březno u Chomutova

Práce s takovými dětmi je velice individuální. Asi nejlepší řešení je poznat žáka natolik, abych znal jeho reakce a dokázal konfliktní situace předpovídat a vyhnout se jim. Vyplatí se žáka zaujmout pozitivní motivací a dostat ho na svou stranu. Jestliže dostanu žáka do opozičního postavení, kdy se chová drze, neakceptuje autoritu, pak již neexistuje jednoduše správné řešení situace. Vždy v tom budou emoce, ať ze strany žáka, či učitele. Samozřejmě na velkých školách s plnými třídami se to aplikuje velmi těžko. Můžeme si tu vykládat o kázeňských opatřeních, o pravidelném jednání s rodiči, o výchovných komisích… Ale za těch 25 let praxe jsem nezažil, že by tyto legislativně povinné kroky samy o sobě něco vyřešily.

Zdeněk SrpZdroj: Deník/Petr KinštZdeněk Srp
ZŠ Komenského alej Žatec

Pokud slovní napomenutí nepomáhá, učitel pošle žáka, který se nechce podřídit pokynům, do sborovny v doprovodu spolužáka. Před odchodem mu zadá mu práci do konce hodiny. Ve sborovně je každou hodinu jiný učitel, který má tzv. pohotovost a ten pak dohlíží na plnění úkolů. Podle míry přestupku je žák ve sborovně hodinu, do konce vyučování nebo i několik dní. Většinou stačí jedna hodina. Jakmile dojde vyloučený žák do sborovny, učitel, který má pohotovost, volá zákonným zástupcům, vyzve je ten den k návštěvě školy a informuje o chování žáka. Na svolané pedagogické radě je mu navržena a schválena důtka ředitele školy. Pokud se incident opakuje, je mu snížena známka z chování. Vždy se vychází z konkrétní situace. Pokud jsou problémy se žákem i nadále, řešíme situaci za pomocí pedagogické poradny, případně střediska výchovné péče.

Pavel Hadač, Základní škola PěnčínZdroj: se souhlasem Pavla HadačePavel Hadač
Základní škola Pěnčín

Já s tím moc problém nemám. Žáci mi to většinou nedělají, nebo nechtějí dělat.

Zuzana Šídlová, ZŠ Špičák Česká LípaZdroj: se souhlasem Zuzany ŠídlovéZuzana Šídlová
ZŠ Špičák Česká Lípa

Hledám k žákům vždy poklidnou cestu. Snažím se zjistit o co dítěti jde, co vlastně chce. Osobně se mně osvědčilo, že když je takové dítě starší (10 let), dám mu chvíli možnost vyučovat - být učitelem. To se pěkně zapotí, protože vidí jak ostatní spolužáci vyrušují, neplní úkoly, jak by si přál. A pak vše s nimi hezky rozeberu a je klid. Vše ovšem záleží na konkrétních situacích a jejich řešení je individuální.

Nikola NestoroskáZdroj: se souhlasem Nikoly NestoroskéNikola Nestoroská
ZŠ E. Krásnohorské, Ústí n. L.

Jako novopečené učitelce se mi zatím daří takové situaci vyhýbat. Myslím si, že pokud s žáky udržujete komunikaci a snažíte se výuku obohatit o více než prostý výklad, tak tato situace nastane pouze ojediněle. Jelikož jsem se s tímto problémem (zatím) nesetkala, nemohu se podělit o řešení, ale pouze o můj osobní přístup, u kterého teprve čas ukáže, zda je efektivní. Moji žáci vědí, že je pro mě velmi důležitý vzájemný respekt, zpětná vazba, popřípadě konstruktivní kritika. Pokud žák přijde se zajímavým a kreativním způsobem, jak jinak pojmout vzdělávací obsah, ráda si ho poslechnu. Myslím si, že většina žáků ocení možnost podílet se na výuce nejen pasivně, ale i aktivně.

Václav HančZdroj: Deník/Michaela RozsypalováVáclav Hanč
ředitel ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích  

V případě, že slovní napomenutí nepomáhá, řídíme se tím, že je do třídy obratem přizván výchovný poradce nebo někdo z vedení školy. Pokud toto nepomůže, jsou přivoláni i rodiče. Avšak tyto situace se na naší škole nijak často neodehrávají.

Jaroslava PavelkováZdroj: se souhlasem Jaroslavy PavelkovéJaroslava Pavelková
Základní škola Proboštov

Většinou si děti srovnám. Někdy se uchýlím k zápisu do žákovské knížky, ale pokud nekázeň žáka přetrvává, obratem si zveme do školy rodiče (nezřídka i v doprovodu žáka) k projednání problému. Při jednání bývá veden zápis. Naštěstí u nás nemáme takový extrém, jako byl ve 3. dílu Ochránce. Ovšem pokud má dítě diagnostikovanou poruchu chování, moc pák a možností nemáme. Vesměs využíváme i asistenty pedagoga, aby například na chvíli s žákem mohli opustit třídu a dítě tam mohlo "upustit páru". Je to někdy začarovaný kruh, pokud rodiče nevědí sami, co s dítětem, a čekají, že škola vše zvládne. Je to také o důslednosti a nastavení pravidel a režimu, o přístupu k problematickému žákovi a tak dále. Nedá se to paušálně popsat. Každé dítě je jiné a na každé platí něco jiného. 

Petr BydžovskýZdroj: Deník/Vladimír MayerPetr Bydžovský
ZŠ Velký Šenov  

Mně osobně se ještě taková situace ve třídě nestala. Vždy pomohla slovní domluva. Ale jako zástupce ředitele jsem několik takových konfliktů řešil. Vždy učitelům říkám, že to musí vyřešit v klidu, hlavně žádná facka. To by bylo selhání. Když nepomáhá slovní napomenutí, tak zavolají mne jako zástupce ředitele a já žáka vyvedu ze třídy. Tam se většinou vydýchá a uklidní.

Karel Bendlmajer, ZŠ MojžířZdroj: Deník/Janni VorlíčekKarel Bendlmajer
ZŠ Mojžíř

Pokud nestačí důrazné napomenutí, učitelé se snaží konflikt dále nevyhrocovat a žáka dostat z kolektivu třídy. Je odveden asistentem, případně někým z vedení školy, dál pak pracuje s asistentem mimo třídu. Po uklidnění pak teprve řešíme situaci kázeňským postihem, domluvou, jednáním s rodiči, podle závažnosti jeho chování. V případě opravdu nezvladatelného chování pak voláme rodiče, aby si žáka odvedli ze školy domů a teprve poté řešíme případné postihy a jednáme s rodiči, s odborem sociálních věcí a dalšími.

Dagmar BřezinováZdroj: Deník/Jan SedlákDagmar Březinová
ZŠ Rýnovická, Jablonec nad Nisou

Nejdřív dostane mimořádný úkol. Když se neuklidní, třeba hned v hodině volám rodičům. Pak ho vezmu k řediteli. Pokud jde o opakované jednání, hovořím s ním, s třídním učitelem. Když ani to nestačí, tak jednám se školním metodikem prevence.