Filatelisté přivezou do Liberce například známku červený mauritius nebo nejvzácnější československou známku, které se říká Žilkovaná čtyřka. „Naše výstava se skládá z několika částí. Nejvzácnější známky jsou umístěny v takzvaném Čestném dvoře. Zde bude k vidění červený mauritius, který je stejně vzácný jako v Čechách známější modrý mauritius. Obě dvě známky mají hodně společného, protože vyšly ve stejný den, byly vydány ve stejném nákladu pět set kusů a tištěny ze stejné tiskové desky. I jejich účel byl shodný, žena guvernéra zvala přátele na ples,“ přiblížil jedno z lákadel expozice za organizační tým Jan Kraus, Člen svazu filatelistů a velký propagátor polární filatelie.

K vidění bude i nejvzácnější československá známka Žilkovaná čtyřka, což je rakouská známka v hodnotě 4 K, která byla opatřena přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919. Obvykle se tato známka nachází na normálním papíře, tato je vzácná, protože byl přetisk proveden na papíře s textilními vlákny, tedy žilkovaném papíře.

„Některé exponáty, které budou na výstavě k vidění, nemají ve světě obdobu. Exponátů je na světě mnoho. Jejich počet lze vyčíslit jen velmi obtížně. Naopak u vzácných známek, těch opravdu jedinečných, jsou na světě maximálně desítky a někdy jen několik málo kusů a přesně víme, kdo je má v držení,“ vysvětlil Kraus.

Jako obrazy mistrů

A k čemu lze jejich hodnotu přiblížit? Srovnat je lze například s vzácnými obrazy velkých mistrů. „Obraz je prakticky vždy v jediném originále, zatímco poštovní známka byla vydána ve vyšším nákladu. Výjimkou jsou opravdu ty nejvzácnější známky z klasického období, například Britská Guyana - One Cent Magenta, které existuje pouze jediný kus, nebo modrý mauritius, kterého je známo celkem 12 kusů, avšak tržně dostupné jsou pouze dva kusy. Hodnota těchto známek je v desítkách až stovkách milionů korun,“ uvedl znalec filatelie.

Prostor k poctě architekta Adolfa Loose.
Loosův památník univerzita zakonzervuje. Nepodařilo se vybrat dost peněz

K exponátům podobného charakteru se také musí speciálně přistupovat, a to platí i o těch, které přivezou filatelisté do Liberce. „Některé známky byly tištěny barvami, které jsou citlivé na světlo. Tyto známky je nutné před působením silného světla chránit. Známky jsou po celou dobu výstavy chráněny při každé manipulaci speciální fólií, ve které jsou uloženy na výstavních listech. Fólie známky chrání před mechanickým nebo chemickým poškozením. Samozřejmostí je pinzeta, s kterou se známky uchopují, aby se nepoškodily dotykem ruky,“ popsal Kraus. Ty nejvzácnější kusy budou dovezeny na místo až na poslední chvíli, aby se tady „ohřály“ co nejkratší dobu, a to zejména kvůli jejich hodnotě.

Po stopách válečné pošty z Liberecka

V druhé části výstavy budou k vidění exponáty evropských vystavovatelů. Tyto exponáty lze rozdělit do tří hlavních kategorií. První kategorie je tradiční třída. Zde jsou vystaveny známky určitého státu nebo specializované sbírky jedné série. V této třídě návštěvník může vidět nejvzácnější československé známky.

Historický fond hejnického kláštera našel domov v Liberci.
Knihovnu kláštera vybrakovali komunisté. Svazky nyní našly domov v Liberci

V druhé kategorii jsou exponáty zaměřené na poštovní historii. Zde si vystavovatel vybere nějakou zeměpisnou oblast nebo historickou událost, kterou popisuje pomocí dopisů a známek. Například vystavuje razítka na dopisech odeslaných z Liberecka, nebo popisuje osvobozování Československa v roce 1945 pomocí poštovních dopisů odeslaných z tohoto území.

Ve třetí kategorii jsou exponáty zabývající se různými náměty a otevřenou kategorií, které pro svoji rozmanitost jsou pro návštěvníky atraktivní.

Svět Amundsena a Scotta

Samostatnou výstavou bude Polar Salon Liberec 2022. Zde návštěvníci spatří unikátní dopisy z polárních krajů počínaje obdobím lovců velryb a tuleňů.

„Z tohoto období se datuje první dopis v rámci polární filatelie z roku 1821, který bude vystaven v Liberci. Neméně vzácný je i dopis z Rossovy Antarktické expedice z roku 1842,“ upozornil Kraus. Dále zde budou i další velmi vzácné dopisy z Antarktidy i Arktidy z druhé poloviny 19. století. Samozřejmě se nezapomnělo na dva velké soupeře o dosažení Jižního pólu Amundsena a Scotta a mnoho dalších světových polárníků.

Martin Trdla, liberecký básník a předseda Libereckého autorského kruhu.
Recitace mezi rohlíky nebo do sluchátek. Martin Trdla chodí s poezií mezi lidi

„Na výstavě bude k vidění jeden ze tří dochovaných kusů oficiálních expedičních obálek a jediný dochovaný dopis zaslaný Amundsenem z Antarktidy. A také dopis poslaný a orazítkovaný kapitánem Robertem Falconem Scottem 9. února 1911. Jeden z prvních dopisů poslaných z Antarktidy, se speciálním přetiskem poštovní známky pro Scottovu expediční poštu,“ upozornila na další raritu mluvčí výstavy Hana Víchová.

Vystaveny budou i různé artefakty, například část oblečení prvního Čechoslováka v Antarktidě Václava Vojtěcha. Dále zde budou vystaveny medaile z první a druhé Scottovy expedice a mnoho dalších nefilatelistických zajímavostí.

Akci s názvem Evropská výstava poštovních známek a Polar salon Liberec 2022 můžete zdarma navštívit od 13. do 16. října 2022 ve výstavních prostorách Wellness hotelu Babylon.