Ten leží v blízkosti hranic a podle odborných studií negativně ovlivňuje životní prostředí na obou stranách hranice. Podle analýz může připravit o zdroj vody až 30 tisíc lidí v českém pohraničí.

Evropská komise v dokumentu potvrdila, že Polsko pokračováním těžby opravdu porušilo evropské směrnice. České straně dala za pravdu, i když neuznala všechny připomínky. Rozhodnutí přiblížilo Česko k tomu, aby mohlo Polsko zažalovat u Soudního dvoru Evropské unie. Potom volají již dlouho aktivisté i místní, jejichž životů se těžba hnědého uhlí v Turówě bezprostředně dotýká.

“Česká republika má nyní porušení práva stvrzeno stanoviskem Evropské komise. Nic nebrání podání mezinárodní žaloby, v rámci které by mohlo být vydáno předběžné opatření v podobě zastavení těžby. Jiné řešení současné akutní situace není, jelikož spodní voda stále ubývá i přes srážkově bohatší rok a budování vodovodů bude trvat řádově ještě mnoho let. Rypadla se naopak blíží rychle, dělí nás od nich už pouze několik set metrů,” reagoval na zprávu Milan Starec z Uhelné, která leží v těsné blízkosti dolu.

Na fakt, že Polsko při udělení licence provozovateli dolu na dalších 6 let porušilo unijní legislativu, upozorňuje dlouho i organizace Greenpeace. Podle Nikol Krejčové Evropská komise jejich tvrzení nyní potvrdila. „Doufáme, že česká vláda podá žalobu na Polsko co nejdříve, hned na začátku příštího roku, aby Evropský soudní dvůr mohl rozhodnout co nejrychleji. Je podle nás zásadním úkolem vlády hájit zájmy místních lidí a životního prostředí co nejrazantněji,” vysvětlila Krejčová.

V dokumentu Evropská komise jasně říká, že Polsko rozhodovalo na základě starých zákonů, které nebyly uvedeny do souladu s evropskou legislativou. Při povolování další těžby do roku 2026 proto polské úřady porušily nařízení týkající se vyhodnocování vlivů na životní prostředí a přístupu veřejnosti k informacím. Podle právničky Frank Bold Petry Urbanové jde o důležitý průlom v kauze.

„Česká republika má nyní silné postavení na cestě k Evropskému soudnímu dvoru. Spojení žaloby s předběžným opatřením na zastavení těžby je v tuto chvíli zcela zásadní. Poskytujeme proto všem stranám plnou součinnost a shromažďujeme nejnovější informace o dopadech těžby, kterou místní obyvatelé pociťují více prakticky každým dnem," vysvětlila Urbanová v komentáři k aktuálnímu rozhodnutí Evropské komise.

Česká republika si na počínání těžební firmy a polských úřadů stěžovala 30. září. Tři měsíce pak běží lhůta na jednání Evropské komise a dotčených států. Během jednání mezi Českem a Polskem, která měla najít řešení složitého problému, se země neshodly na dalším postupu. Česká delegace označila reakci Polska za naprosto nedostatečnou.

„S polskou stranou jsme se nedohodli, ačkoliv jsme se o to velmi snažili. Jsem rád, že se tímto rozhodnutím Evropské komise posouvá situace dál a že se již v budoucnu dočkáme definitivního závěru. Ochrana obyvatel kraje a jejich zájmů je naším hlavním cílem,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podle krajského radního pro resort životního prostředí a zemědělství Václava Židka teď bude kraj zvažovat další kroky. „Budeme řešit kompenzace dopadů těžby v dole Turów na obyvatele a krajinu našeho regionu,“ vysvětlil Židek.

Jedním z opatření, které částečně vyvažuje škody vzniklé na vodách a které požaduje kraj společně s ministerstvem, je vybudování náhradního zdroje pro zásobování pitnou vodu společně se systémem likvidace odpadních vod. Takové opatření by zajistilo dodávky pitné vody zejména pro obyvatele obce Uhelná a dalších příhraničních oblastech. O navrácení vody do krajiny by se pak měla pokusit podzemní protifiltrační stěna.