V rámci projektu vybuduje město Liberec deset fotovoltaických elektráren (FVE). Při poptávkovém řízení bylo osloveno pět společností. Vybraným dodavatelem projektové dokumentace je Miroslav Korecký z Třeštic a město za její vyhotovení zaplatí 1 300 750 korun.

„Předmětem smlouvy je zpracování deseti samostatných studií stavebně technologického řešení nových fotovoltaických elektráren a následné vyhotovení projektových dokumentací, které je žadatel povinen doložit k žádosti o dotaci. Mimo jiné budeme muset předložit i smlouvu o připojení jednotlivých budov k výrobně elektřiny k elektrizační soustavě. Fotovoltaické elektrárny nechá město, v rámci projektu Komunální energetika Liberec I, umístit na střechách objektů, které má ve svém vlastnictví a správě,“ popsal náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Seznam budov, kde budou fotovoltaické elektrárny:
1. ZŠ Broumovská, Broumovská 847/7 (413 kWp)
2. ZŠ Dobiášova, Dobiášova 851/5 (390 kWp)
3. ZŠ nám. Míru, nám. Míru 212/2 (140 kWp)
4. ZŠ nám. Míru, Ruprechtická 24/174 (49,5 kWp)
5. MŠ Beruška, Na Pískovně 761/3 (124 kWp)
6. MŠ Čtyřlístek, Markova 1334/10 (48,4 kWp)
7. BD Na Žižkově, Na Žižkově VI. (49,5 kWp)
8. MŠ Motýlek, Broumovská 840/7 (143 kWp)
9. DS Františkov, Domažlická 880/8 (123 kWp)
10. Divadlo F. X. Šaldy, Americká 851/63 (163 kWp) (dílny)

Termín pro podání žádosti o podporu projektu na vybudování fotovoltaických elektráren (FVE), v rámci výzvy Modernizačního fondu a administrované Státním fondem Ministerstva životního prostředí, je 15. března 2023.
Zdroj: Město Liberec

Objekty byly vytipovány už v květnu roku 2022. Šlo o budovy, které by bylo možné využít k výstavbě fotovoltaické elektrárny na střechách. V prosinci byl seznam doplněn o bytové domy Na Žižkově a seznam objektů město aktualizovalo tak, aby splňoval podmínku dotačního programu NPO (Národní plán obnovy) pro sdílení vyrobené elektřiny v rámci energetické komunity.

Textilana. Ilustrační foto.
KVÍZ: Chátrající i dosud fungující. Znáte liberecké budovy?

Komunitní energetika představuje příležitost aktivního zapojení občanů, bytových družstev, měst a obcí a malých a středních podniků na energetickém trhu. Přínosy komunitní energetiky jsou pro členy komunity v omezení růstu nákladů na energie díky využití lokálně vyrobené energie z obnovitelných zdrojů (OZE) a posílení energetické nezávislosti.

„Jsou to postupné kroky pro řešení energetické soběstačnosti města. V roce 2023 se očekává ukotvení komunitní energetiky v rámci české legislativy, budou připraveny další dotační programy a na tuto příležitost je vhodné se začít připravovat již nyní,“ komentovala náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.