Podle tiskového a informačního důstojníka Petra Šabaky tvoří zdravotní zabezpečení uprostřed uskupení čítající mnoho set vojáků svou nezastupitelnou roli. „Nejsou to pouze ti, kteří doprovází vojáky na výcviku nebo třeba střelbách, ale denně řeší jejich drobné úrazy, nachlazení a jiné zdravotní obtíže. Lékaři a lidé tvořící střední zdravotnický personál by měli rozpoznat i vážnější případy jako například embolii, infarkt, epileptický záchvat, intoxikaci nebo osvěžit kardiopulmonální resuscitaci,“ zdůraznil Šabaka.

A právě takové incidenty připravil pro své kolegy český tým zdravotníků v rámci půldenního cvičení Med Challenge. V týmech byli zastoupení zdravotníci z německé, nizozemské a norské armády. „Samozřejmě, že připravit takový výcvik, je práce nad rámec našich úkolů, kterých není málo. Ale měli jsme příležitost se vzájemně více poznat a vzájemně se obohatit,“ podotkl český vojenský lékař, kapitán T. B.

Vojenští zdravotníci jsou součástí jednotky Armády České republiky působící v Pobaltí v rámci alianční předsunuté přítomnosti eFP (enhanced Forward Presence). Tato mise je jedním z hlavních výstupů Varšavského summitu z července 2016. Spočívá ve vytvoření čtyř bojových uskupení v síle posíleného praporu umístěných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie.