Polostátní společnost Polska grupa energetyczna (PGE), která důl a přilehlou elektrárnu vlastní, jejich připomínky nereflektuje. Těžbu utlumovat nechce, naopak. Nedávno získala povolení na dalších šest let. Na včerejší tiskové konferenci společnost PGE představila hospodářské výsledky za loňský rok. Jak si společnost stojí a jak se odrazí její finanční výsledky na rozvoji Turówa pro Deník zanalyzoval ekonom Kuba Gogolewski z Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE.

Co jste si z tiskové konference odnesl jako nejdůležitější zprávu ohledně Turówa?
Vypadá to, že vedení společnosti PGE, která důl a elektrárnu vlastní, jde stále po té stejné linii. Tedy, že těžba neohrožuje podzemní vodu a společnost udělala všechny rozhodnutí správně a transparentně, což – jak víme – není pravda. Pozitivní je, že tisková konference je nahraná a dostupná online, což znamená, že všechny výroky vedení společnosti jsou dohledatelné a přístupné. To je v současné době, kdy se řeší Turów na evropské úrovni, Češi i Němci si na postup společnosti stěžují, důležité a může se to využít jako potřebný důkaz.

Nový předseda představenstva PGE Wojciech Dąbrowski popisoval důl Turów jako bezpečný a stabilní zdroj příjmu. Co to přesně znamená?
Když se nad tím zamyslíme, tak si vlastně protiřečí. Ve výroční zprávě totiž uvedli, že mají cash flow skoro na nule. Ceny energií klesají, protože klesá poptávka a zčásti je vytlačují obnovitelné zdroje energie. To je způsobené současnou krizí kvůli koronaviru, kdy se předpokládají větší dodávky energie ze zahraničí, protože jak v Polsku, tak v ostatních evropských zemí vzniká přetlak dostupné energie a ta je pak levnější na vývoz. To vytváří určité napětí na trhu. Ve skutečnosti tak z Turówa peníze nedostanou.

Jak to?
Společnost uvedla, že vloni skončila ve ztrátě. To bylo zčásti způsobené tím, že museli odepsat určitou část majetku. V praxi to znamená, že reálně vyjádřili hodnotu uhelných dolů, která byla nadhodnocená.

Týká se to i dolu Turów?
Ano, vedení společnosti uvedlo, že odpis u dolu Turów byl ve výši 3,4 miliardy zlotých, celkově pak PGE odepsala přes 7,5 miliardy zlotých. To znamená, že Turów má o dost menší hodnotu, než předpokládali, a že v nejbližší době nebude generovat hotovost.

Proč tedy společnost investuje do dalšího rozvoje Turówa?
Příští rok se společnost dostane na tzv. způsobilý trh, kdy bude dostávat dotace od státu, a to ji udrží nad hladinou. Předpokládáme, že jakmile tyto dotace skončí, skončí i těžba na dole Turów. To by mělo nastat někdy v roce 2025.

Jejich plány jsou ale mnohem ambicióznější. Zásoby uhlí jsou podle dostupných údajů až do roku 2044.
Ano, jejich plány jsou velké. Počítají ovšem s tím, že budou v provozu všechny bloky elektrárny, včetně těch nových, které ještě nejsou v provozu. Zároveň v loňském roce vytěžili mnohem méně hnědého uhlí, než měli v plánu. Do budoucna chtějí těžit okolo 10 milionů tun uhlí ročně, to je skoro dvakrát více, než vytěžili vloni. S postupujícím poklesem poptávky a poklesem ekonomiky si myslím, že tento jejich plán není proveditelný.

Je to dobrá zpráva proč Českou republiku a pro obyvatele pohraničí, kteří proti rozšiřování těžby protestují?
Ano, ukazuje se, že pro PGE bude v budoucnosti velice těžké dostát svým plánům a udržet úroveň produkce. Druhou dobrou zprávou může být to, že vedení společnosti oznámilo, že nový blok elektrárny Turów bude pravděpodobně opožděn.

Řekli, proč tomu tak bude?
Ano, na konstrukci a zprovoznění spolupracuje několik dodavatelů včetně zahraničích firem a expertů, kteří v současné době nemohou cestovat a dozorovat projekt. Nejproblematičtější je poslední fáze dokončení nového bloku, kdy je potřeba zesynchronizovat rozvodnou síť, aby byla stálá a stabilní a mohl k ní být nový blok připojen. S podobným problémem se společnost setkala letos v lednu ve Slezsku, kdy měl být k síti připojen dvakrát větší blok, než je ten v Turówě, ale protože nebyla poptávka po elektřině, musel být vypnut. To způsobilo závady na systému, zpoždění a nárůst nákladů, což velice znejistilo poskytovatele pojištění, za nimiž tyto náklady půjdou.