Elektroodpad je v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadů. Tento typ odpadu navíc obsahuje plno škodlivých materiálů, které znečišťují přírodu, ale mohou být i zdraví škodlivé. Liberec proto spojil své síly s neziskovou společností ASEKOL, která se zaměřuje na sběr a recyklaci elektroodpadu.

Díky recyklaci vysloužilých elektrozařízení lidé nejen přispívají k ochraně životního prostředí, ale správným tříděním také uspoří výdaje za elektrickou energii. Kupříkladu 100 vytříděných notebooků uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství elektřiny spotřebuje zhruba za 3 roky jedna česká domácnost. Navíc míra opětovného využití materiálu je skutečně vysoká, dosahuje až 95 %.

Ilustrační foto.
Jizerka v záporných teplotách. Liberecký kraj se probudil do mrazu

„Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos našeho města k ochraně přírody v roce 2023. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 978,98 MWh elektřiny, 87 889,47 litrů ropy, 10 946,21 m3 vody a 82,61 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 110,37 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 3 550,76 kg, “ uvedlo město Liberec na svém webu.


Nahrává se anketa ...

Mohlo by vás zajímat: Pobytové schodiště či plovoucí mola. Okolí liberecké přehrady získá novou tvář

Zdroj: Jiří Louda