„Ve zkratce jde o věcný záměr, který počítá s větším využitím spalovny Termizo jako zdroje tepla pro centrální využití zásobování teplem," uvedl zastupitel a člen představenstva Teplárny Ondřej Petrovský (ZpL). „Cílem je snížení ceny tepla tak, aby se stala konkurenceschopnou. Teď motivuje pouze k odpojování, což ale vede jen k dalšímu zdražování pro zbylé zákazníky."

I přesto, že otázka tepla byla jedním z hlavních předvolebních bodů všech stran, byl materiál po dohadech s opozicí nakonec stažen. „Naprosto u toho materiálu chybí variantní řešení. Navíc veškerá podnikatelská rizika by neslo město a MVV jako majoritní vlastník teplárny nemusí prakticky nic," uvedl Jaroslav Zámečník (SLK). „Nikde nemáme jistotu, že nás MVV nevtahuje do podivné hry, kde město bude tahat za ten delší konec. Ustanovme komisi, která zpracuje varianty výhodné pro město," podpořil ho kolega Antonín Ferdan. „Chybí tu ekonomická rozvaha a také se nám nelíbí, že má vzniknout další společnost, na kterou by se převedly parovody," řekla Martina Rosenbergová z ČSSD.

Ekofond x Korytář

Druhým bodem, který vzbudil vášnivé debaty, byl Ekofond.

Opozici byl trnem v oku mimo jiné fakt, že jedním ze žadatelů je i společnost Čmelák, ve které stále figuruje náměstek primátora Jan Korytář. Čmelák měl z fondu dostat 110 tisíc korun na obnovu zanedbaných pozemků v okolí Pivovarských rybníků. Korytář sice upozornil, že pro projekt nebude hlasovat, ale moc si tím nepomohl. „Je naprosto nepřípustné, aby na židli ekonomického náměstka seděl někdo, kdo zároveň žádá o peníze z rozpočtu města pro svoji organizaci," rozčiloval se Jiří Šolc (SLK). A přidali se i další. „Nikdo nezpochybňuje přínos Čmeláka pro životní prostředí v Liberci, ale tohle je střet zájmů, který nelze přehlížet," dodal Jaroslav Zámečník.

„Opozice má v Ekofondu většinu, a přesto jeho správní rada ten projekt ke schválení doporučila, tak nevím, v čem je problém. Já jsem pro něj nehlasoval ani v Radě města a nebudu pro něj hlasovat ani na zastupitelstvu," uvedl Korytář. „Buď budeme chtít, aby ve vedení města byli lidé, kteří jsou aktivní a angažují se i v neziskovém sektoru, nebo si tam posadíme někoho, kdo nic nedělá," zastala se Korytáře jeho stranická kolegyně Zuzana Kocumová.

Jenže výtky opozice se týkaly i vlastního hodnocení Ekofondu. Zastupitelé totiž měli rozhodnout, zda podpoří ty projekty, které schválila komise hodnotitelů, nebo ty, které podpořila Správní rada Ekofondu. Hodnocení se přitom od sebe mnohdy značně lišila. „Jak se máme relevantně rozhodnout, čemu dáme přednost, když ani tyto dva subjekty nebyly v posuzování jednotné? Jak o hodnotitelích, tak o správní radě říkáte, že jsou to odborníci, tak kterým odborníkům máme věřit?", poukazoval na nejasný materiál Antonín Ferdan (SLK).

Po místy výbušné diskuzi nakonec náměstkyně pro životní prostředí Karolina Hrbková (ZpL) materiál stáhla. „Přepracujeme to podle představ zastupitelů, ale znamená to, že poskytnutí dotace žadatelům se tím odsune o dva měsíce."