Přepeře JUDr. Jan Kříž žil dlouhá léta v domě naproti přepeřskému kostelu. Už jeho maminka měla snahu zchátralý svatostánek zachránit, před dvanácti lety se do toho pustil i on. „Mám k tomu místu vztah a když jsem viděl, v jakém stavu ten kostel je, tak jsme začali s tehdejším farářem Radkem Jurnečkou shánět peníze, kde se dalo. Snad kromě opláštění věže kostela tu není nic, co by nebylo opraveno," říká skromně Jan Kříž. Náklady na renovaci se během dvanácti let vyšplhaly na 15 milionů korun.

„Když jsem na zdejší farnost přišel, tak střecha kostela byla na několika místech děravá, elektroinstalace byla v havarijním stavu, okna rozbitá, poničené lavice, varhany, křtitelnice," líčí Radek Jurnečka, který dnes působí jako arciděkan v Liberci. „Přitom jde o vzácnou stavební památku, založen byl kolem roku 1340. Později se stal farním kostelem panstva ze Sychrova, Redernů, a proto byl také velmi honosně vyzdoben. My se jen snažíme vrátit mu bývalý lesk."

Kopie Levého

A o slávu nebyla nouze ani při nedělní bohoslužbě, kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Ten tu totiž odhalil sochu sv. Jakuba, patrona přepeřského kostela. Socha je kopií sochy slavného sochaře, zakladatele českého moderního sochařství a učitele Josefa Myslbeka, Václava Levého. „Jde spíš o volnou kopii, protože originál sochy je vytesán do karelského mramoru a my jsme zvolili pískovec, což je zdejší materiál a víc souzní s tímto místem," vysvětluje akademický sochař a autor díla Michal Moravec. Donátorem sochy je už zmíněný Jan Kříž.

DONÁTOREM sochy sv. Jakuba je JUDr. Jan Kříž.

„V sochařské škole v Hořicích máme sádrový model této sochy přímo od Václava Levého a žáky na ní učíme, jak má socha správně vypadat. Jak se dělá ruka, jaké jsou propozice a podobně. Jsem rád, že jsem ji mohl ztvárnit pro zdejší kostel ," dodal Moravec.

Podle biskupa Jana Baxanta je v diecézi hodně lidí, kteří věnují své prostředky na zvelebení kostelů. „Moc jejich jména ale nezveřejňujeme, protože oni to nedělají pro svoji slávu a popularitu, ale proto, že chtějí skutečně přispět a pomoci něco zachránit. Ale jsou případy, kdy je publicita na místě, což je i tento případ. V Přepeřích se odvedl velký kus práce, pokaždé, když sem přijedu, tak tu mají něco nově opraveného, takže je na místě všem zainteresovaným poděkovat, ať už to jsou soukromí sponzoři, obec, církev nebo ministerstvo."

NEJSTARŠÍ ZVON. Při slavnosti byl vystaven i přepeřský zvon, který pamatuje dobu husitskou a je nejstarším v regionu.

Před dvěma lety se kostel dočkal dvou nových zvonů, pietní úpravou prošel i přilehlý hřbitov, kde jsou pochováni vojáci jedné z bitev Prusko-rakouské války z roku 1866. „Dá se říct, že instalací sochy končí naše dlouholeté úsilí, ještě mám v plánu opravit jedny boží muka, která stojí v polích u Přepeř, ale co se týče kostela, tak máme snad hotovo," uzavírá Kříž.