Bezplatného kurzu sebeobrany pro ženy se v červnu zúčastnilo devatenáct žen. Víkendový seminář pořádala Městská policie Liberec.

„Byl to letos první ze čtyř seminářů, které připravujeme, a proběhl v tělocvičně Základní školy Broumovská,“ uvedla mluvčí liberecké městské policie Daniela Bušková.

Teorii doplnil praktický výcvik

Jednalo se o praktický výcvik v sebeobraně. Jeho součástí jsou praktická cvičení s figuranty, trénink chování v konkrétních situacích, ukázky způsobů napadení a obrany s nácvikem, teoretická přednáška zaměřená na prevenci napadení, psychologii vyjednávání, řešení krizové situace a oblast legislativního rámce chování v sebeobraně.

„Cílem strážníků – instruktorů služební přípravy libereckých strážníků bylo naučit ženy základní údery a kopy sebeobrany na citlivá místa na těle tak, aby mohly odrazit útok pachatele,“ popsala náplň semináře Daniela Bušková.

Důležitý byl také nácvik křiku na pachatele, který je velmi důležitým psychologickým momentem v prvním okamžiku napadení a zároveň podporou pro oběť. Simulace napadení byla jednou z hlavních složek kurzu a pomocí speciálního cvičebního obleku Red Man, který měl instruktor na sobě, mohly ženy vyzkoušet opravdovou sebeobranu v praxi.

Kurz měl veliký úspěch. Mezi ženami, které se kurzů zúčastnily i v loňském roce, byla také oběť napadení, která si praktický výcvik strážníků velmi pochvalovala a díky němu mohla nepříjemný posttraumatický zážitek překročit.

Městská policie Liberec pořádá v letošním roce 4 kurzy, které jsou pro velký zájem již obsazeny.

Kurzy byly úspěšné i v loňském roce

Také v loňském roce se seminář sebeobrany setkal s úspěchem. V listopadu se ho zúčastnilo čtyřiadvacet žen.

„Vzhledem k náročnosti kurzu ho dokončilo 20 žen, které obdržely osvědčení o absolvování kurzu a propagační materiál Městské policie Liberec,“ dodala mluvčí liberecké městské policie.

Všechny bezplatné semináře jsou určeny pro ženy od 18 do 61 let a setkávají se s velmi kladnými ohlasy od účastnic. Ženy jsou pod vedením instruktorů Městské policie Liberec.