Jednatřicet zaměstnanců Základní školy T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou vyzvalo prostřednictvím otevřeného dopisu zastupitele města, aby pomohli se zklidněním nepřehledné situace ve škole. Atmosféru poznamenalo rozhodnutí nové ředitelky Štěpánky Fabiánové odvolat dosavadní zástupkyni Ivanu Drozdovou a následně ji propustit i jako kvalifikovanou učitelku matematiky.

Autoři dopisu poukázali na to, že důvěra u naprosté většiny zaměstnanců vůči novému vedení školy byla nenávratně narušena a jako jediné možné řešení v této situaci vidí odstoupení ředitelky z její funkce. „Vzájemné vztahy jsou po tomto nemorálním a křivém jednání nastálo poškozené bez možnosti šance na jejich zlepšení. Pedagogický sbor v takovém prostředí nechce pracovat a je ke zvážení ředitelky, zda chce nadále vést kolektiv zaměstnanců, kteří s jejím amorálním jednáním nesouhlasí,“ shodli se zaměstnanci.

Odvolanou kolegyni podpořila většina učitelů hodkovické školy. Pokud Štěpánka Fabiánová zůstane ve funkci, sedmnáct pedagogických pracovníků je rozhodnuto podat výpověď a dalších sedm o tom uvažuje. „Nedokážu si představit pracovat pod paní Fabiánovou, ať už by vykonávala funkci ředitelky či zástupkyně ředitele. Ta moje důvěra v ní je tak narušena, že by to nešlo,“ zdůraznila Drozdová.

V reakci na to se uskutečnilo ve středu 10. května veřejné mimořádné zastupitelstvo a hlavně místní zaplnili sál hodkovického kina. Podle starostky Hodkovic nad Mohelkou se město o zklidnění atmosféry pokouší od začátku. „Aby se podařilo nastolit, je k tomu potřeba více stran,“ sdělila Markéta Khauerová.

Bývalá zástupkyně ředitelky a učitelka matematiky se dočkala po odvolání a výpovědi podpory ze strany žáků.
Dostala výpověď. V Hodkovicích podpořili oblíbenou učitelku nejen žáci

Pro zastupitele Petra Fialu má situace dvě roviny. První je odvolání zástupkyně ředitelky, které je plně v kompetenci představitele školy. Problém ale vidí v tom, že by měla Ivana Drozdová opustit školu i z pozice učitelky, a čímž bytostně nesouhlasí. „Pro mě to je emotivní a smutná situace. Opomenutá komunikace se stala problémem, který se vyhrotil do takových rozměrů. Mám jediné přání. Aby se hodkovická škola vrátila ke svému klidu, pohodě a humoru,“ svěřil se Fiala.

Nová ředitelka vzešla z výběrového řízení a do své funkce byla jmenována od 1. února. Jak přiznala, během druhého pololetí si chtěla udělat představu o skutečném fungování školy a vše si ujasnit. Zjistila, že se spousta věcí daří, ale řada z nich naopak nefunguje. „Hodně lidí ve škole si žije v pohodlné bublině. Zároveň ale musím přiznat, že komunikace vázla nejen se zástupkyní, ale i některými pedagogy,“ osvětlila Fabiánová s tím, že chtěla svou vizi postavit nejdříve na aktivních, šikovných učitelích.

Sama uznala, že to nebyla nejlepší strategie. „Ze zástupkyně jsem nabyla dojmu, že jakoukoliv změnu brzdí nebo neguje. Hledaly se důvody, proč něco nejde,“ dodala s tím, že v tuto chvíli má od září zajištěnou kvalifikovanou učitelku matematiky. Proti slovům Fabiánové se ohradila bývalá ředitelka základní školy Dana Kolomazníková, která ji vedla v letech 2001 až 2021. „To, že jsou učitelé v bublinách, je blbost. Vidím tady bohužel bublinu jedinou, do té se uzavřela nová paní ředitelka,“ zdůraznila Kolomazníková.

Bývalá zástupkyně ředitelky a učitelka matematiky se dočkala po odvolání a výpovědi podpory ze strany žáků.
Kolegové stojí za propuštěnou učitelkou. Navrhují odvolání hodkovické ředitelky

Odvolaná Ivana Drozdová spojila s místní školou třináct let svého profesního života. Působila zde jako učitelka matematiky a od roku 2017 vykonávala funkci zástupkyně ředitele. Zatímco tedy odvolání z pozice zástupkyně Drozdová podepsala, se změnou dalšího pracovního zařazení, a to na pozici učitele s týdenní pracovní dobou 10,9 hodin, nesouhlasila. Po odmítnutí jí byla předána výpověď. „Nerozporuji to, že mě ředitelka odvolala z funkce, ale nesouhlasím se způsobem, jak to bylo učiněno. Tohle jednání je pro mě jako učitele a představitele výchovy a vzdělávání dětí velice nemorální a nemohu s ním souhlasit,“ řekla Drozdová.

Zástupkyně rodičů ve školské radě Vladimíra Šrýtrová je přesvědčená o tom, že chyba byla na obou stranách. Nejvíce ji mrzí, že se to odrazilo na dětech. Bylo pro ně stresující jít do školy, bály se, zda se do ní vůbec dostanou. „Mrzelo mě, že byl paní Drozdové nabídnut tak malý pracovní úvazek. Myslím si, že by měla na škole jako učitelka matematiky zůstat. To, že byla odvolána z funkce zástupkyně ředitelky, je manažerský krok, který nemusí být zdůvodňován. Věřím, že k tomu měla paní ředitelka důvody,“ přiblížila svůj názor s tím, že škola určitě potřebuje změny a novinky.

„Já mít tady dítě, tak mám opravdu špatný pocit z manažerského rozhodnutí ředitelky. Nechápu, proč nenechala doběhnout školní rok tak, jak byl. Její postup není lidsky fér,“ řekla jedna z přítomných. Některé rodiče zase rozčarovalo, že se jim ředitelka nepřišla o třídních schůzkách představit a seznámit je se svými plány. „Paní ředitelku vůbec neznám, je to pro mě taková paní Columbová,“ podotkla Daniela N. Na to samé poukázal i jeden z otců školáků, který se zpočátku na nové vedení těšil.

Elektrokoloběžky v Liberci.
Z města pod Ještědem zmizely zelené elektrokoloběžky. Kvůli vysokému vandalismu

Fabiánová si je vědoma, že došlo k oboustrannému narušení důvěry. Původně plánovala vybrat si nového zástupce z řad stávajících učitelů. Jak sama přiznala, nyní to už nepřichází v úvahu. „Zvažuji všechny možné varianty, jak pokračovat dál. Nechtěla bych to vzdát tak brzy, ale ano, zvažuji i to, že bych skončila,“ dodala.

„Byla jsem přímo účastná konkurznímu řízení, když jsme vybírali paní ředitelku. Ve škole působí tři měsíce, udělala komunikační chyby, na tom jsme se shodli. Já si stále myslím, že to je člověk, co dokáže školu zvládnout řešit. Věřím tomu, že pedagogický sbor jí dokáže dát druhou šanci a začít znovu a lépe,“ uzavřela Khauerová.

Nyní budou probíhat další jednání a finální rozhodnutí vynese městská rada 19. května.