Tento konkrétní plán by měl zajistit, že se družstevníci stanou stoprocentními vlastníky svých bytů. V současné době město drží v 1150 bytech v 10 bytových družstev podíly mezi 25 % až 51 procenty. Za návrhem stojí člen Rady města a zastupitel Michal Hron, který ho už projednal s předsedy všech deseti družstev.

Liberec společně s Libereckým krajem ale zároveň přišel s návrhem zákona, který by mohl problémy nájemníků s byty a vlastnickými právy vyřešit bez toho, aby za ně družstevníci museli platit. Bezúplatný převod jim garantují také smlouvy, jejichž platnost ale město v minulosti zpochybnilo.

Předkládaný návrh zákona je koncipován tak, aby obce získaly právo nakládat s majetkem nabytým s využitím státní dotace na výstavbu nájemních bytů i za cenu nižší než obvyklou, tedy bezplatně či za symbolickou cenu. Obce by na jeho základě měly zároveň nakládat s majetkem s „péčí řádného hospodáře“.

Bydlení.
Družstevníci jsou blíže k vlastnictví svých bytů. Liberec nabízí kompromis

Dále Liberecký kraj a Liberec navrhují, aby byl od daně z příjmů osvobozen příjem nájemníků a členů bytových družstev z nabytí vlastnického práva od obce. „Změna zákona povede k bezpečné cestě pro obce směrem k narovnání vlastnických vztahů,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. „Lidé byli tehdy při zajišťování klientů pro projekty družstevního bydlení ujišťováni, že získají pozemky bezúplatně a celých 20 let tak žili v domnění, že je skutečně zadarmo dostanou. Nyní by mělo být vše jinak,“ poukázal hejtman.

„Existují zde mnohá právní rizika a daňová povinnost, což nepovažuji za správné. Stát by měl být schopen držet slovo. Pro návrh chci také získat podporu ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové,“ dodal Půta. Podle primátora Liberce by legislativní změna znamenala, že by převod bytů nájemníky nestál ani korunu. „Tato úprava současně odstraňuje další zpochybňování vlastnických práv v budoucnu,“ uvedl Jaroslav Zámečník.

Problém se nedotýká jen Liberce, ale desítek dalších měst po celé republice. „Proto věřím, že bude silná politická vůle i u českého parlamentu tento problém urychleně řešit a narovnat jednu právní bytovou křivdu. Nikdo jistě nechceme, aby po republice vznikaly další kauzy podobné tragické situaci klientů H-Systému,“ připomněl hejtman Půta.

Byty. Ilustrační foto.
Lidé musí za převod družstevních bytů zaplatit. Schválili to zastupitelé města

Podle právníka Tomáše Běhounka, který zastupuje tři bytová družstva v Liberci, vypadá návrh jako pozitivní cesta k vyřešení problému, ale zároveň jde o zbavení se zodpovědnosti ze strany města. „Může to znamenat, že vedení města nemá kompetenci problém vyřešit a nebo to nechtějí vyřešit a počkají si, až jak rozhodne parlament. Město a družstevníci by měli najít řešení sami. Když někdo způsobil neplatnost smluv, v tomto případě město, je za to zodpovědné,“ řekl Běhounek Deníku.

Podobně smíšené pocity měla z návrhu i Lenka Šlapáková, která zastupuje bytová družstva a zároveň bydlí v jednom z bytů v ulici Tyršova. „Je dobře, že se ledy pohnuly. Návrh změny zákona se nám líbí, ale bude to trvat dlouho. Upřednostňovali bychom variantu narovnání vlastnických podílů, jakou využili v Kralupech nad Vltavou, kde došlo k převodu podílu z města na vlastníky zápočtem,“ sdělla Šlapáková.

Bytový dům. Ilustrační snímek
Převod družstevních bytů je sporný. Bude o něm jednat mimořádné zastupitelstvo

To znamená, že město prodalo svůj spoluvlastnický podíl na bytových domech za kupní cenu, která ale byla uhrazena zápočtem vzájemných pohledávek, a podíly tak fakticky přešly na majitele bytů bezúplatně. Pohledávky vůči městu vzniky družstvům, která investovala do budov v průběhu výstavby, ale i v dalších letech, aniž by se na těchto nákladech spolupodílelo město. „Jinými slovy, družstva tyto prostředky poskytla nad rámec svých spoluvlastnických podílů. Je tedy logické, že by tyto prostředky měla družstva vést jako pohledávku vůči městu,“ píše se v důvodové zprávě, kterou včera zastupitelstvu předložil radní Petr Židek.

Podle dokumentu tento postup při prodeji spoluvlastnických podílů na budovách takřka vylučuje daňovou zátěž jedné nebo druhé strany. „Podíly na nemovitostech jsou městem prodány za ceny, které jsou daleko vzdáleny od 1 Kč nebo bezúplatného převodu, navíc ani jedna strana nemusí té druhé nic platit,“ uvádí zpráva.