Zastupitelstvem pověřený radní Michal Hron vypracoval ve spolupráci s advokátní kanceláří návrh pravidel převodu spoluvlastnických podílů města přímo jednotlivým družstevníkům. S tímto návrhem Hron postupně seznamuje předsedy jednotlivých družstev.

„Zatím jsem jednal se třemi družstvy, další jednání proběhnou tento a příští týden. Pokud se dohodneme, že se vydáme touto cestou, tak začnu jednat a připravovat materiál do Rady a Zastupitelstva města,“ uvedl Hron po jednání a dodal, že detaily návrhu nebude zatím sdělovat. „Nejdříve to, chci probrat se všemi družstvy,“ reagoval na dotaz Deníku.

Podle primátora města Jaroslava Zámečníka je návrh pravidel sestaven tak, aby byl co nejvstřícnější požadavkům a možnostem družstevníků. To, že návrh města nabízí zajímavé řešení, přiznal i Milan Lenc, družstevník a předseda Bytového družstva Beta, se kterým už Hron jednal.

„Návrh má svá pro a proti. Podle mě je to dobrá kompromisní varianta, která po ročním jednání konečně nabízí zajímavé řešení vzniklého problému,“ sdělil Lenc Deníku, ale detaily také odmítl komentovat. Dodal jen, že částka, kterou by družstevníci za podíly města na svých bytech zaplatili, by byla nižší než daň z tržní ceny nemovitosti. Tu by museli družstevníci zaplatit, pokud by na ně město převedlo své podíly bezúplatně nebo za jednu korunu.

„V následujících dnech budeme o návrhu diskutovat na schůzích a uvidíme, jak se k tomu postaví všichni družstevníci. Jedno je jisté – návrh by nám přinesl určitou jistotu, že se dočkáme řešení,“ dodal Lenc.

Byty, o kterých se nyní jedná, vznikaly postupně v letech 1997 až 2007, kdy Liberec na jejich výstavbu získal dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Město Liberec tím pádem získalo podílové vlastnictví v 1156 bytech v deseti družstvech. Po uplynutí 20 let mělo podle uzavřených smluv město převést bezúplatně své podíly na družstva.

Po tom, co se na Liberec obrátilo první družstvo s návrhem na vyrovnání, přišlo město s tím, že smlouvy jsou neplatné, protože při jejich uzavírání nedošlo k naplnění všech zákonem daných podmínek. V tu chvíli začala debata o tom, jakým bezpečným způsobem převést podíly města na družstevníky. Vedení Liberce se totiž bálo, že pokud převede nemovitosti na družstva bezúplatně, může být obviněno ze špatného hospodaření s městským majetkem.

Pokud se libereckému vedení podaří najít dohodu s družstevníky, bude ještě zbývat narovnat vztahy s firmou Interma BYTY, která město za nedodržení smluvních podmínek loni zažalovala. Skrze byty Intermy, které byly postaveny za podobných podmínek jako byty družstevníků, Liberec uplatňuje svoji bytovou politiku.