Postup města v kauze bedlivě sledují vlastníci tisícovky bytů v Liberci, kterých se převody budou týkat v blízké budoucnosti. „Někdy je velká fuška vytyčit hřiště a nalajnovat čáry. Podařilo se a já hodně věřím, že družstevníci budou nakonec s pravidly, podle kterých se bude na tom hřišti hrát, spokojeni,“ okomentoval usnesení, které ve čtvrtek přijali liberečtí zastupitelé, radní Michal Hron. Ten v posledních týdnech za město s bytovými družstvy vyjednává.

Ve sporu jde o to, že město označuje smlouvy o vybudování bytů ze státní dotace za neplatné, protože při jejich podpisu nedošlo k dodržení zákonných povinností. To odmítají bytová družstva a trvají na platnosti smluv uzavřených před 20 lety, které jim zaručují převod podílů města za 1 korunu.

Vyjednávání se vyhrotila v posledních týdnech, v úterý dokonce kvůli kauze zasedalo mimořádné zastupitelstvo. Na ničem konkrétním se ale neshodlo. O návrhu vedení města hlasovali zastupitelé nakonec až ve čtvrtek, kdy ho schválili. Navržený postup se týká výhradně družstevního bydlení, nikoliv bytů vlastněných společně se soukromou firmou Interma BYTY, se kterou vede město soudní spor.

„Pro družstevníky máme finančně nejvýhodnější řešení, které spočívá v nabytí bytů do osobního vlastnictví, převodu podílu přímo konkrétně na ně a nikoliv na družstva a zároveň za nižší cenu, než je daň, kterou by družstevníci museli platit za bezúplatný převod nebo za převod v hodnotě jedné koruny,“ vysvětlil primátor Jaroslav Zámečník.

Podle Lenky Šlapákové, která zastupuje bytová družstva a zároveň bydlí v jednom z bytů, je ale dosavadní postup města nedůvěryhodný. „Jsme rádi, že se to pohnulo, ale nejsme spokojeni s tím, jakým směrem. Město si zhmotnilo státní dotaci a my stále nevíme, jakou po nás budou požadovat částku za ty jejich podíly,“ řekla Deníku Šlapáková.

Kolik zaplatí jednotliví majitelé bytů, zatím není jasné. V současné době řeší město převod bytů v družstvu A+G Stadion. Stejný postup chce ale využít i pro dalších 10 družstev, které jednání teprve čekají v následujících letech. Radní Hron má za úkol vypracovat ve spolupráci s právní kanceláří přesná pravidla převodu spoluvlastnických podílů města přímo jednotlivým družstevníkům. Návrh těchto pravidel pak znovu projednají liberečtí zastupitelé.

„Michal Hron prověří postup jiných měst k převodu jejich spoluvlastnických podílů, připraví návrh pro stanovení ceny a dalších podmínek převodu a projedná je s bytovými družstvy,“ nastínil Zámečník. Dodal, že město se chce přiblížit postupu, který zvolili v Plzni nebo Jablonci nad Nisou: „Chceme převádět městské podíly na jednotlivé družstevníky tak, abychom neporušili tzv. nedovolenou veřejnou podporu a budeme hledat cenu, která přinese družstevníkům nejmenší finanční zátěž a zároveň nebude odporovat zákonům.“

Šlapáková popsala současnou situaci družstevníků jako závod, v jehož cíli se náhle změnily podmínky. „Je důležité, abychom postupovali společně. Nás konkrétně jako družstvo Tyršova se bude týkat převod podílů za rok. Moc dobře ale víme, že záleží na tom, jak dopadne současné vyjednávání. Město pak stejný postup využije na další družstva,“ uvedla Šlapáková.

Aktuálně jde o bytová družstva A+G Stadion, Liberecké bytové družstvo Stadion, Bytové družstvo Alfa, Beta, Gama, Zelené údolí, Vlnařská, Starý Harcov a LB Tyršova.