"Statutární město Liberec díky podpoře dotačního programu Libereckého kraje, která činí 60 % uznatelných nákladů, mohlo realizovat další opravy hasičské techniky, nákup osobních ochranných prostředků a technického vybavení. Celkem se jednalo o 4 opravy hasičských cisteren z Pilínkova, Horního Hanychova, Vratislavic nad Nisou a Růžodolu," vyjmenovala mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

Z ochranných pomůcek bylo zakoupeno vybavení pro zasahující hasiče, například zásahové obleky, ochranné přilby a kukly, rukavice a zásahové opasky. Z technického vybavení získali hasiči z Pilínkova výkonné plovoucí čerpadlo. Ochranné prostředky byly rozděleny podle potřeby mezi všechny jednotky.

Profesionální hasiči Libereckého kraje rozšířili svůj vozový park o šestikolku a čtyřkolku.
FOTO: Hasiči rozšířili svůj vozový park. Šestikolku využijí lezci z Liberce

Podpořen byl i projekt na pořízení speciálního požárního přívěsu pro JSDH Karlinky, který bude využíván pro potřeby ochrany obyvatelstva. Speciální přívěs dostanou hasiči v prvním pololetí příštího roku, protože je nutné v tomto případě vyhlásit výběrové řízení. Předpokládané náklady projektu dosáhnou půl milionu korun a příspěvek Libereckého kraje bude činit 100 tisíc.

Celkové náklady na všechny akce jsou téměř jeden milion korun, z čehož dotace Libereckého kraje pokryla částku 667 420 korun. Z vlastního rozpočtu tak uhradilo město Liberec 315 937 korun.