Podpora by měla částečně pokrýt propad příjmů z tržeb a zajistit funkční provoz těchto příspěvkových organizací zřizovaných městem do konce roku.

Jde o druhou část z desetimilionové dotace, kterou poskytl kraj na jaře. Město a Liberecký kraj si s dotováním svých příspěvkových organizací pomáhají již řadu let, byť se v uplynulých letech jednalo spíše o menší podporu.