Do více než nepříjemné situace se dostal Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ). Rozhodnutím Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod má totiž vrátit evropskou dotaci 190 milionů korun. Pochybil prý při modernizaci tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. DPMLJ ale chybu popírá a chce se bránit.

Úsek Fügnerova až bývalá Textilana

Vrátit dotaci má DPMLJ kvůli modernizaci tramvajové trati mezi Fügnerovou ulicí a areálem bývalé Textilany. „Konkrétně jde o úseky Fügnerova až Klicperova a ve druhém případě Klicperova až U Lomu," popisuje mluvčí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Silvie Špryňarová. Právě tam došlo podle auditu ministerstva financí k pochybení u zakázek na stavební práce. „Ministerstvo říká, že došlo k dělení zakázek, přitom měly být vysoutěženy jako jedna," vysvětluje Špryňarová.

Kvůli výsledkům auditu pak úřad musel podle závazné metodiky nařídit dopravnímu podniku vrácení celé dotace. „Celkem se jedná u obou akcí o necelých 190 milionů korun," doplnila Špryňarová.

DPMLJ: zákon jsme neporušili

Dopravní podnik se rozhodnutí o vracení dotace brání. „Rozhodně jsme se nedopustili v případě těchto dvou veřejných zakázek žádného porušení zákona o veřejných zakázkách," píše v tiskovém prohlášení mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

Zdůrazňuje také, že postup při jejich zadávání byl Regionální radou soudržnosti Severovýchod odsouhlasen a posouzen i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) coby nejvyšší autoritou v oblasti veřejných zakázek v České republice.

„ÚOHS neměl žádný důvod ani pro podezření, že by došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Proto s vracením dotace dopravní podnik nesouhlasí. Navíc znovu opakuji, že zadávání zakázek bylo regionální radou už dříve schváleno a nynější závěry se podle nás neopírají o žádné věcné a kvalifikované argumenty," doplňuje Poršová.

Nad tím, že ÚOHS na věci neshledal nic nezákonného a přesto se dnes jedná o vracení dotace, se pozastavuje i zástupce libereckého magistrátu, jehož je dopravní podnik akciovou společností, Jiří Šolc.

„Udivuje mě to, ale doufám, že k vracení peněz nakonec nedojde. Věc je v jednání a já věřím, že důvody k tomu, aby DPMLJ nic neplatil, tam jsou. Rozhodně to, že ÚOHS na zakázkách neshledal v minulosti nic špatného, je pro mě v tomto případě důvod k mírnému optimismu ," řekl Deníku náměstek primátorky pro ekonomiku.

Následky? Fatální!

Nicméně DPMLJ je teď i mírnému optimismu dalek, přestože vedení zatím o opravdovém vracení 190 milionů korun nepřemýšlí. „Vůbec si tuto variantu nepřipouštíme. V současné době děláme určité právní kroky pro to, abychom situaci zvrátili," potvrdil předseda představenstva DPMLJ Roman Šotola. Společnost se tak chystá v zákonné lhůtě podat proti platebním výměrům odvolání. To bude následně se všemi podklady postoupeno ministerstvu financí, které je odvolacím orgánem. „To buď platný výměr zruší anebo potvrdí. Pokud by bylo vracení dotace potvrzeno, má DPMLJ možnost požádat Výbor Regionální rady o snížení či prominutí odvodu, popřípadě může získat splátkový kalendář," nastínila další možný vývoj Špryňarová.

Sám DPMLJ chce v případě, že odvolání nepomůže, proti konečným rozhodnutím podat i správní žalobu. „Využijeme prostě všech možností," podotkl Šotola.
Vracení dotace by podle něj totiž znamenalo pro dopravní podnik katastrofu.

„Jde o částku, která představuje více než třetinu ročního rozpočtu dopravního podniku. Její zaplacení by bylo pro podnik fatální," uzavírá Šotola s tím, že více zatím tuto situaci předjímat nikdo nechce.

FAKTA O KAUZE Vracení dotace hrozí kvůli modernizaci tramvajové trati v úseku Fügnerova – Klicperova – U Lomu. Jde o úsek trati, který vede od Fügnerovy ulice až do míst, kde končil areál Textilany (ve směru od dolního centra města). Trať už dnes nekopíruje ulici Na Bídě, ale prochází areálem bývalé Textilany. První část modernizace úseku byla dokončena v roce 2009, kdy končila ve stanici Klicperova. Druhá část byla dokončena v roce 2011. Původní jednokolejná trať s rozchodem 1000 mm se změnila na dvojkolejnou, která umožňuje provoz na obou rozchodech. Kromě těchto úprav bylo zrekonstruováno i koryto Harcovského potoka. Mosty v havarijním stavu byly zdemolovány a nahrazeny novými. Spor se vede o to, zda šlo o dvě na sebe navazující akce nebo jednu, která byla nesprávně dělena na dvě.