Město Liberec se u banky zaručí za dopravní podnik, aby mohl čerpat úvěr ve výši 179 milionů. Peníze potřebuje na dofinancování rekonstrukce tramvajové tratě do Jablonce nad Nisou. Ručení za Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce (DPMLJ) schválili na svém posledním zasedání liberečtí zastupitelé. „Bez našeho ručení si dopravní podnik úvěr nemůže vzít. Má u banky vyjednané velmi dobré podmínky, myslím, že jde o úrok ve výši 0,54 procenta. Dopravní podnik je připraven splácet a neměl by s tím být problém,“ řekl na zastupitelstvu předseda Výboru pro územní plánování a dopravu Petr Židek.

Peníze použije DPMLJ na uhrazení spoluúčasti 178,8 milionu korun na celkových nákladech na rekonstrukci tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Celkové náklady se pohybují okolo 800 milionů korun, z toho větší část pokryje dotace. Tu už má dopravní podnik vyjednanou se Státním fondem dopravní infrastruktury, od kterého dostane asi 622 milionů korun. Úvěr si DPMLJ vezme od Československé obchodní banky a půjčené peníze by měl splatit za šest let.

Rekonstrukce tramvajové trati do Jablonce, kterou využije až milion cestujících za rok, se chystá už dlouho. Práce začaly letos v červenci.

Tudor Beschieri.
Moldavan v Zákupech bodl ruského dělníka. Opilecká hádka skončila smrtí

Skončil tak pravidelný provoz tramvají po kolejích s metrovým rozchodem, který nově nahradí standardní šířka 1435 mm. Od té doby zajišťují spojení mezi oběma městy autobusy. Tramvaje začnou mezi oběma městy jezdit až koncem příštího roku. „Od původního záměru dovést tramvajovou trať v Jablonci až na nový terminál hromadné dopravy v blízkosti Kamenné ulice muselo být upuštěno vlivem legislativních problémů. Nakonec se podařilo s ministerstvem dopravy dojednat po přepracování ekonomické analýzy alespoň provedení rekonstrukce na současnou konečnou zastávku v Tyršových sadech,“ sdělila mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

Jako první přijde na řadu úprava rozchodu kolejí na 3,9 km dlouhém úseku od zastávky U lomu až po zastávku Vratislavice, výhybna. „Tento úsek je technicky připraven na změnu díky dříve provedeným rekonstrukcím,“ uvedla Iveta Štočková, mluvčí Eurovia CS, která stavbu zajišťuje.

Kromě rozchodu budou provedeny i další práce, a to oprava odvodnění opěrné zdi pod Novou Rudou, doplnění stacionárních mazníků kolejových oblouků, kompletní podbití části tratě na pražcích a přebroušení hlavy kolejnic včetně úseku Fügnerova – U Lomu. Tato etapa přijde bez DPH na 95,5 milionu korun. Práce mají být hotové nejpozději do 19. listopadu. Poté se tramvaje vrátí do Vratislavic. „V době této výluky budou vyměněny podvozků vozů, které jsou už připraveny ve vozovně tramvají,“ vysvětlila Poršová.

Dali výpověď v práci, prodali nepotřebný majetek, zabalili si nejnutnější věci a vyrazili na cestu. Mohrovi z Chrastavy udělali to, o čem mnohé rodiny jenom sní, zbavili se všech závazku a vrazili za dobrodružstvím.
Vzhůru za dobrodružstvím. Rodina z Chrastavy cestuje křížem krážem po světě

Zbylou část trati do Jablonce rozdělil dopravní podnik na čtyři úseky, jež mají být hotové do konce roku 2022. V prvním úseku mezi Kyselkou a zastávkou Proseč nad Nisou, škola dojde ke změně polohy výhybny tak, aby na současné silnici I/14 byl odstraněn složený oblouk, který byl směrem od Liberce častou příčinou dopravních nehod. Současný tramvajový most bude kromě zhotovení nové mostovky rozšířen o chodník pro pěší s pokračováním až k ulici Za tratí.

V druhém úseku mezi zastávkami Proseč nad Nisou, škola a Proseč nad Nisou, výhybna dojde k největším změnám ve vedení trasy. „Od ulice Za tratí začne tramvajová trať stoupat do prostoru bývalé dopravny železniční trati Proseč nad Nisou, kde bude opuštěná staniční budova zbourána, aby zde vzniklo nástupiště nové tramvajové výhybny ve stejné úrovni s nástupištěm železniční zastávky. Po opuštění výhybny bude společný přejezd se železniční tratí krytý závorami. V další části zanikne současná výhybna Proseč. V celém tomto úseku dojde k důslednému oddělení silniční a tramvajové dopravy,“ upřesnila Martina Poršová z DPLMJ.

V dalším úseku mezi zastávkami Nový svět a Měnírna vznikne nová výhybna, ke které povede nová přístupová bezbariérová lávka od ulice Prosečská, která překlene ulici Za říčkou. Z tohoto důvodu zanikne současná zastávka Nový svět. V tomto prostoru dojde k úpravě ostrého oblouku s malým poloměrem na oblouk o poloměru 100 metrů.

James Manahan.
Po teroristickém útoku zachraňoval přeživší. Americký hasič přijel do Liberce

V Zeleném údolí pak vznikne nový most blíže ke komunikaci s větším směrovým obloukem. „Původní most byl vystavěn přes plánovanou státní komunikaci Vratislavice – Rádlo. K její dostavbě však nikdy nedošlo. Součástí tohoto úseku je také provedení změny rozchodu – posunutí kolejnice v úseku Měnírna – ulice U Nisy,“ doplnila mluvčí.

Poslední na řadu přijde úsek U Nisy až křižovatka Budovatelů x Poštovní. Tam dojde v nejkratším pracovním místě k nahrazení panelů BKV pevnou jízdní dráhou, doplnění světelných signalizací a zřízení nového odbočovacího pruhu na křižovatce Liberecká x U Nisy.

Součástí všech úseků je podle dopravního podniku instalace osvětlení tramvajové trati z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany zraku řidičů tramvají. Standardem jsou podle podniku nové přístřešky a světelné informační tabule na všech zastávkách.