Představenstvo firmy zeštíhlí, k výměně má dojít i v nejvyšším vedení. Návrh na personální změny vyplývá z materiálu pro zastupitelstvo. Podle něj by největší městská firma, do které jde ročně z libereckého rozpočtu přes čtvrt miliardy korun na zajištění provozu autobusů a tramvají, měla mít nově jen tři členy představenstva namísto stávajících devíti.  Zvýší se naopak ze tří na šest počet členů dozorčí rady.

PADESÁT NA PADESÁT

Náměstek primátora Tomáš Kysela aktuálně šance na schválení materiálu vidí zhruba padesát na padesát. „Cíl je jednoznačný, odpolitizovat řízení firmy a svěřit ho odborníkům,“ řekl Kysela.Zastupitelé budou ve čtvrtek řešit Kyselovo delegování na valnou hromadu DPMLJ, kde současné vedení města navrhuje odvolání deseti členů představenstva a jejich nahrazení novými členy: Martinem Pabiškou a Michalem Zdeňkem. Ty si vedení města vybralo loni na podzim jako nové manažery, kteří mají dopravní podnik vést. Třetího člena představenstva zatím město nevybralo, dlouholetý provozní ředitel DPMLJ Ludvík Lavička nabídku odmítl.  Valná hromada je svolána na pondělí.

JEDNODUŠŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ

„Důvodem navrhované změny je zvýšení efektivity rozhodování a řízení společnosti DPMLJ, včetně finančního řízení, kdy redukce počtu členů představenstva zjednoduší a zefektivní rozhodování a posílí vědomí odpovědnosti jednotlivých členů představenstva za řízení společnosti,“ uvedlo město v důvodové zprávě.Vztahy mezi vedením města a představenstvem se v poslední době značně vyhrotily poté, co liberečtí radní odhlasovali zákaz úhrady platbě společnosti Busline, předseda představenstva Pavel Šulc přesto peníze vyplatil.

To ostatně důvodová zpráva uvádí jako jeden z důvodů pro navrhované odvolání. „Jak vyplynulo z výsledků analýzy finančního hospodaření DPMLJ, vykazuje řízení společnosti DPMLJ řadu nedostatků,“ uvádí materiál, podle kterého se vedení nedostatečně zaměřuje na budoucí vývoj finanční situace DPMLJ. Současně podle materiálu členové představenstva nemají dostatečné znalosti z oboru dopravy a věnují se ještě jiným činnostem. 

Trio nově zvolených se má práci pro DPMLJ věnovat na hlavní pracovní poměr. Materiál o nových manažerech mnoho neuvádí. Michal Zdeněk je ekonomem, který studoval například na Massachutes Institutes of Technology. Zabývá se výzkumem v oblasti makroekonomie, finančních trhů a zdravotnictví. Založil a řídí poradenskou společnost Ivy Street. Martin Pabiška působí jako krizový manažer, naposledy působil ve společnosti Elton hodinářská, která vyrábí hodinky značky Prim.

Skončit v DPMLJ má v příštích měsících i stávající ředitel Luboš Wejnar. Podle Kysely chce z firmy odejít a řídit nově vznikající jablonecký dopravní podnik, který má převzít hromadnou autobusovou dopravu ve městě.