Jde o plánovanou modernizaci zařízení, ale také o reakci na stoupající trend bytových družstev odpojovat se od městských kotelen a zřizovat si své vlastní.

Aktivitu města vítají i některé rodiny v panelových domech na Střeleckém vrchu, kde už se dva z domů před lety odpojily, a další nad tím uvažovaly. „Družstvo to naštěstí zamítlo, protože bychom sice dosáhli na levnější teplo, než od městské kotelny, ale při započtení nákladů na pořízení technologie by to vyšlo cenově nastejno. Navíc bychom museli technologii splácet, tak jsme od toho nakonec ustoupili," svěřila se Deníku obyvatelka sídliště Marie Pražáková. Zlevněné teplo přitom od městské kotelny vyjde po slevě stejně draho, jak když ho vyrobí osamostatněné kotelny.

Snahy o odtržení se od městských kotelen potvrzuje i starosta Chrastavy Michael Canov (SLK). „Snahy tu byly, ale většina úvah o odpojení od městského tepla je teď bezpředmětná. Modernizujeme topný systém ve městě a odpojit se už pro lidi není tak výhodné," zdůrazňuje.

Nové ceny mají platit od začátku září, kdy začíná nová topná sezóna. „Předpokládané roční úspory na jednu bytovou jednotku budou hlavně na stálých poplatcích a platbách za distribuci plynu a dalších technologických provozních úspor. Průměrně jde o tisícikorunu," potvrdil Deníku nájemce kotelny Střelecký Vrch Petr Vedral ze společnosti VE, která stavební akci investuje. dojde ke snížení koncové ceny tepla z dnešních 616 korun s DPH na 560 Kč včetně DPH za jeden gigajoule.

Důvody k odpojení od centrálního tepla už tedy nejsou. Při nově budovaných malých kotelnách, u nichž musí navíc družstva zaplatit poměrně nákladnou technologii, se obecně kalkuluje s cenou okolo 591 korun za gigajoule. V Chrastavě také budou mít lidé teplo levnější a ještě nemusí investovat do technologií.

Celkem odebírá v Chrastavě teplo a teplou vodu 3 000 lidí, dále také školy, školka nebo kino. Centrální vytápění je v majetku města a to se právě projevuje i na nižší ceně, než v privatizovaných kotelnách.

„Přitom již 15 let jsou všechny peníze získané z tepla znovu kontrolovaně použity do rekonstrukcí a modernizací teplárenství. Díky tomu má dnes kotelna Střelecký vrch moderní spalování a špičkovou regulaci dodávek tepla, více než 2/3 topných rozvodů vyměněno za předizolované potrubí s absolutní minimalizací ztrát," upozorňuje Vedral.

Další z kroků, který chrastavskou kotelnu Střelecký Vrch čeká, je výstavba kogenerační jednotky. Ta umožňuje způsob přeměny energie současně na dva produkty elektrickou energii a zpravidla teplo s vysokou účinností. Elektřina se pak může prodávat a „pouštět" zpět do elektrické sítě. VE o tom momentálně jedná se zástupci ČEZ Energo. Propojením obou soustav vytápění dosáhne Chrastava na výhodnější podmínky.