Pedagog byl stažen okamžitě z výuky a vznikla zvláštní komise, která se případem zabývala. Jejími členy byli mimo jiné odborníci na právo a gender a komise nyní přišla se závěry svého vyšetřování.

Jedlička po dohodě s děkanem na fakultě ukončí k 31. srpnu svůj pracovní poměr a dále už na univerzitě nebude učit ani provádět výzkum. „Komise, kterou na mou žádost sestavil univerzitní ombudsman, došla k závěru, že se docent Richard Jedlička opakovaně dopouštěl jednání s prvky šikany. Se závěry komise se i jako vedení univerzity ztotožňujeme a plně je respektujeme,“ informoval rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina. Fakulta za odcházejícího pedagoga našla vhodnou náhradu, studenti na katedře pedagogiky a psychologie se tak nemusí obávat narušení plynulosti výuky v dalším akademickém roce.

Fakulta zároveň přijala pod vlivem případu hned několik nových opatření, která mají podobně závažným excesům do budoucna předejít, případně je pomohou neprodleně odhalit a řešit. Například studentské hodnocení kvality budou na fakultě od nového akademického roku procházet a vyhodnocovat hned na několika úrovních.

„Budeme pravidelně zveřejňovat přehlednou zprávu shrnující aktuální studentskou anketu. Chceme tak mimo jiné deklarovat jasnou zpětnou vazbu, a motivovat tak studenty k tomu, aby do studentské ankety přispívali. Účast je totiž zatím spíše nízká,“ sdělil děkan FP TUL Jan Picek. Zároveň dojde k navýšení počtu studentských tutorů a posílení jejich pozice. „Měli jsme na jednotlivých katedrách zatím tutory z řad zaměstnanců, postupně zavádíme i studentské. Od nového akademického roku budou studentští tutoři na každé katedře, na některých katedrách pak dokonce ve dvou, tutor a tutorka,“ upřesnil Picek.

S opatřeními přichází i další fakulty liberecké univerzity. Například na Fakultě strojní vyhodnocují studentskou anketu ve třech fázích. Na Fakultě zdravotnických studií jsou studenti dlouhodobě vedeni k tomu, aby podobné problémy ihned řešili s ročníkovými učiteli v jednotlivých programech, a mají pro tyto účely k dispozici také studentského poradce.

Na škole funguje univerzitní ombudsman, tuto funkci zde zavedli v roce 2021 jako jedna z prvních univerzit. Podle Brzeziny právě tato kauza ukázala důležitost podobné pozice. „Ombudsman si drží pozici nezávislého pozorovatele, který je k dispozici jak studentům, tak všem zaměstnancům univerzity v případě pochybností o dodržování práv a postupů v oblastech, jako jsou rovný přístup, diskriminace, sexuální obtěžování, šikana či vyhoření,“ informoval mluvčí univerzity Radek Pirkl.

Univerzita se s případem jednání, které by mělo tak dlouhodobý patologický charakter, doposud nesetkala. „Už se stalo, že komunikace nebo vystupování některého z pedagogů studenty zaskočily nebo rozhořčily, ale jednalo se spíš o výjimečný exces. Obvykle postačila domluva kolegů nebo nadřízeného,“ doplnil Pirkl.