Ten organizuje Jizersko-ještědský horský spolek. Dobrovolníci sbírali odpadky v bezprostřední blízkosti silnice, která prochází ochranným pásmem Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny.

„Naprostou většinu sesbíraného odpadu tvořily různé obaly od svačin, PET láhve, plechovky od piva a dalších nápojů, láhve od alkoholu, igelitové pytlíky a podobně. Mezi největší znečišťovatele bezpochyby patří kuřáci, jelikož krabičky od cigaret tvořily opravdu velmi významný podíl mezi nasbíranými odpadky. Pod strmými srázy silnice leželo také několik pneumatik,“ uvedl člen výboru spolku Pavel Schneider.

Tuto oblast přitom čistil spolek už v květnu loňského roku. „Nezbývá než doufat, že přístup lidí k odpadkům se bude neustále zlepšovat a budou k problémům s odpady přistupovat zodpovědněji. K tomu bychom chtěli právě takovými akcemi přispět,“ dodal Schneider.

Jizersko-ještědský horský spolek pořádá podobné akce několikrát do roka, například na konci dubna uklízeli dobrovolníci PR Meandry Smědé u obce Višňová.