V pravé poledne na Štědrý den se tak poprvé od druhé světové války rozezní na železnobrodské dominantě trojzvoní.
„V současné době jsou oba zvony v kostele. V neděli v půl deváté ráno se budou světit a 16. prosince pak zavěšovat na zvonici. Jsem rád, že se vše stihlo a trojzvoní rozezní zvonici na Vánoce, jak jsme měli v plánu,“ konstatoval starosta Železného Brodu Václav Horáček.

Obnova zvonice bude kompletní

Zavěšením dvou menších zvonů tak definitivně skončí obnova železnobrodské zvonice, kterou před dvěma a půl lety zcela zlikvidoval požár. Jeho příčina zůstává dodnes nejasná, policie případ pro nedostatek důkazů odložila.

Právě po zničujícím požáru se v Brodě zrodila myšlenka, že když už se bude zvonice stavět znovu, tak proč ne se vším všudy, tedy i s trojzvoním, kterým se pyšnila naposledy za druhé světové války. Od roku 1942 zněl na zvonici jen hlavní zvon, ani ten ale 13. května 2007 neodolal ničivým plamenům.

Opravy začaly rok po požáru

S rekonstrukcí zvonice začali v Brodě rok po požáru. Finančně se na obnově podíleli dobrovolní dárci, město, Liberecký kraj a ministerstvo kultury. Český zvonař Petr R. Manoušek, který nyní působí v Holandsku, loni vytvořil hlavní zvon svatého Jakuba a letos na zakázku města právě i dva menší zvony – Panny Marie Bolestné a svatého Václava.

„Historicky to bylo tak, že hlavní zvon byl zasvěcen Panně Marii Bolestné a dva menší zvony svatému Jakubovi a svatým Třem králům. Ten tříkrálový se tedy nahradí zvonem svatého Václava i proto, že svatý Václav je český patron,“ řekl železnobrodský farník, kostelník a zvoník Vladimír Hlubuček.

Nové zvony jsou dárkem pro město

Dva nové zvony, o váze 260 a 170 kilogramů, přišly město na tři sta tisíc korun. Starosta je označuje za dárek pro Železný Brod. „Jsme za něj rádi,“ říká Vladimír Hlubuček.

Zvon Panny Marie Bolestné bude naladěný na C2 a svatého Václava na Dis2. Hlavní zvon svatého Jakuba má tóninu A1. Tmavou dřevěnou zvonici, jako svoji typickou dominantu, měl Železný Brod už od roku 1761. Stavba byla unikátní svou originální konstrukcí, jejímž autorem byl Johann Georg Volkert.

Hlavní zvon, který visel na zvonici až do předloňského požáru, pochází z roku 1497. Jeho ohořelé torzo putovalo po nešťastné události do Městského muzea v Železném Brodě. „Další dva zvony, které později zdobily zvonici, vyrobili v roce 1513.

O těch nemáme žádné bližší informace, jen víme, že na zvonici byly až do roku 1916, kdy je zrekvírovali Rakušané. V roce 1938 nechal tehdejší ministr financí, který byl železnobrodským rodákem, odlít dva nové zvony, ty ale vydržely jen čtyři roky, protože v roce 1942 byly opět zrekvírovány. Alespoň hlavní zvon přečkal obě světové války bez úhony,“ poznamenal Vladimír Hlubuček.

Zajímavostí bude způsob, jakým 16. prosince poputují zvony na věž zvonice. Zavěšovat se budou ručně, z podlahy zvonice. „Pan Manoušek zastává názor, že zavěšování pomocí jeřábu a podobné těžké techniky je jakási neúcta ke zvonům, které by měly putovat na věž stejně jako v dřívějších dobách. Je to hezká tradice,“ podotkl na závěr Vladimír Hlubuček