Bude to stejné jako u zápisu do prvních tříd. Město se rozhodlo, že zápis do MŠ proběhne v jeden jediný den, 31. března. Přednost přitom dostanou děti s bydlištěm v Liberci. Pokud někdo do Liberce dojíždí za prací odjinud a chce své dítě přihlásit sem do školky, bude mít problém. Týká se to ale jen MŠ zřizovaných městem, kterých je celkem 30.

„V mateřinkách, u kterých je zřizovatel město Liberec, je celkem 3 018 míst. Když připočteme i školky soukromé, dostáváme se přibližně k číslu 3 600. Podle demografického vývoje a informací, které máme, je počet míst vyšší než aktuální poptávka," říká náměstek primátora pro školství Ivan Langr (ZpL).

Problém je ale v tom, že pro řadu rodičů jsou privátní školky finančně nedostupné. Zatímco v městských MŠ zaplatí za školné a stravné v průměru 1.000 Kč, u soukromých zařízení se měsíční poplatek pohybuje od 5.500 do 8.500 Kč. V některých privátních školkách, jako například v Lesmíru, musí navíc rodiče složit i kauci ve výši 11.000 Kč.

„Dost mě to překvapilo, zvažovala jsem, že dám dceru právě tam, protože Lesmír funguje na bázi lesní školky, což se mi líbí, ale cena a ta kauce mě odradila," svěřuje se Jana Chytrová.

„Je pravda, že řada rodičů si nemůže soukromé školky dovolit. Právě proto pak někteří rodiče tvrdí, že místa ve školkách nejsou, protože se spoléhají jen na školky městské. Čísla nám nicméně ukazují, že možná již ve školním roce 2016 2017 bychom měli být schopni pokrýt poptávku vlastními kapacitami," komentuje Langr.

Ten rovněž upozorňuje na to, že město má dotační tituly i pro soukromé školky, které pak příspěvky od rodičů výrazně snižují. „I přesto, že tuto možnost nabízíme, tak si o tuto dotaci požádaly jen tři soukromé školky, v Liberci jich je přitom víc než deset," podivuje se Langr.

Školky už od 2 let

Někteří rodiče mají také problém s umístěním dětí mladších tří let, pokud jsou na dvouleté mateřské dovolené. „Počítáme s tím, že výhledově bychom ve dvou až třech školkách zřídili třídy maximálně pro deset dětí ve věku od dvou do tří let. Tím bychom se dostali do souladu se zákonem o státní sociální podpoře, který nabízí dvouletý rodičovský příspěvek, i s obecnou poptávkou slaďování rodičovských a zaměstnaneckých rolí," dodává Langr. Dětští lékaři a psychologové naopak rodiče upozorňují, že pro rozvoj dítěte je lepší, když je u matky aspoň do věku tří let.