Už se také téměř podařilo odstranit škody, které zvýšená vlhkost způsobila na vzácných tiscích z 16. až 19. století.Podzemní depozitář za 58 milionů korun vyrostl na místě bývalého rybníka u muzea před devíti lety. Na problém se zatékáním se přišlo loni, na stavbu se už ale nevztahovala záruka a muzeum nemělo peníze na sanaci. „Na standardní postup s obrovským množstvím zemních prací by byly potřeba miliony nebo desítky milionů korun, které nemáme," konstatoval ředitel.

Muzeum hledalo proto nějaké levnější řešení. Provizorní drenáž nestála moc. „Dohodli jsme se na symbolické částce 15 000 korun. Na práce se vztahuje záruka," upřesnil Křížek. Sanaci provedla liberecká firma Syner, která před lety depozitář postavila. „Dokud k průsakům nebude docházet, tak do toho nebudeme zasahovat. Udělali jsme ale bezpečnostní opatření, abychom se včas dozvěděli, kdyby nastal nějaký problém," vysvětlil Křížek.