Podle jejího znění totiž z odpadu při jeho pálení mohou vyrábět teplo nebo elektřinu, čímž ho nejen likvidují, ale také využívají. To má pro spalovny velký přínos. Odpad za účelem využití totiž může volně putovat po Evropě z jedné země do druhé.

Liberecká spalovna, která je od hranic vzdálena třicet kilometrů, by tak mohla ihned začít zpracovávat německý odpad. Podle ředitele liberecké spalovny Pavla Bernáta to není ale úplně jednoduché.

„Jako spalovna bychom vůbec nebyli účastníky řízení, které by dovoz odpadu mohlo povolit. Na tom by se vždy musela nejprve domluvit ministerstva životního prostředí zemí, kterých by se to týkalo,“ řekl Deníku Pavel Bernát.

Podle této rovnice je tedy jasné, že k dovozu zahraničního odpadu do liberecké spalovny zatím docházet nebude. Ministerstvo životního prostředí je totiž zásadně proti.

„Oproti původnímu návrhu Evropské komise, který prakticky uvolnil obchod s odpady v Evropě, se nám po tvrdých vyjednáváních podařilo prosadit, že členský stát bude mít možnost dovozy odpadů omezit, nebo dokonce zakázat,“ vysvětlil ministr životního prostředí Martin Bursík.

V praxi to znamená, že Česká republika bude moci i nadále omezovat dovozy odpadů nejenom na skládky, ale i do spaloven.

„Jde o to, aby dovážený odpad nevytěsňoval ten domácí. Česko by se tak mohlo stát kvůli nižším cenám středoevropskou spalovnou odpadů,“ dodal ministr.