Hned tři výročí si o víkendu připomene Liberec. V neděli 24. září totiž uplyne 460 let od položení základního kamene při přestavbě kostela sv. Antonína Velikého do současné podoby a zároveň 140 let od povýšení zdejší farnosti na arciděkanství. Letos také uplynulo 15 let od začátku stavební rekonstrukce této pro město významné památky. „Při této příležitosti navštíví Liberec apoštolský nuncius,“ prozradil arciděkan církve římskokatolické v Liberci a farář od sv. Antonína Velikého Radek Jurnečka.

Je běžné, aby se takových událostí účastnil jeden z nejvyšších členů diplomatického sboru a vyslanec Vatikánu v ČR?

Běžné to není. Vždycky je to především o termínech, ale podstatné je, že pan nuncius rád navštěvuje farnosti po celé zemi, a ví se o něm, že pokud je to jen trochu možné, rád kamkoli zavítá. Říká se, že takovéto návštěvy je potřeba domlouvat nejméně rok dopředu, já to zkusil před čtyřmi měsíci a vyšlo to!

Apoštolský nuncius je vlastně prodlouženou rukou samotného papeže. O jak významnou návštěvu se jedná třeba z pohledu protokolu?

Apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo je velvyslancem Vatikánu v ČR a zároveň doyen diplomatického sboru, tedy jeden z nejvýše postavených mužů v naší zemi, ačkoli on sám si to o sobě nemyslí. Je nesmírně milý a vstřícný ke všem lidem, s nimiž se setká, bez ohledu na to, o koho se jedná. Národností je Američan a dokonce mluví česky, takovou tou nádhernou lámanou češtinou. Jeho přáním je setkat se s co nejširším okruhem lidí, a tak jsem na slavnostní setkání s významnými představiteli města a kraje pozval asi padesát lidí včetně našich varhaníků, jejich rodin s dětmi, ale i kostelníky a uklízečky, kteří se na provozu celé farnosti podílejí. Věřím, že ho to potěší.

Polský hnědouhelný důl a elektrárna Turów.
FOTO: Poláci bránili těžbu uhlí v dole Turów. Jde prý "jen" o vodu v Uhelné

On se ale nezúčastní jen slavnostní bohoslužby a setkání, ale vy ho v Liberci pozvete na jedno velmi významné místo, že?
Ano, před několika měsíci padlo takové přání obnovit tajemné místo v Ostašově, kde byl kromě jiných komunisty vězněn kardinál Beran. Muž, který byl a stále patří mezi elity našeho národa. Zároveň chceme na příkladu jeho života připomenout, že víra dokáže překonávat mnohé velmi těžké okamžiky života, protože v jeho případě to bylo to jediné, co mu nechali, protože byl vězněn bez jakýkoli prostředků a v naprosté izolaci. On vlastně ani nevěděl, kde je, a přesto se po celou dobu věznění za lidi ve svém okolí modlil. Proto na tom místě chceme postavit smírčí kříž, který pan nuncius požehná a posvětí ho.

Dům, ve kterém byl kardinál Beran vězněn, ale komunisté zničili, stejně jako měla být zničena jakákoli památka na něj. Kde bude smírčí kříž stát?
Ten dům sice v roce 1970 úplně rozprášili, ale zůstal tam malý rybníček zvaný Čtyřlístek, což bylo jediné místo, kam mohl a kam se chodil modlit i za lidi, kteří tu tehdy žili, aniž by tušil, kde vlastně je.

O tom, že je u letiště nějaký rybníček, se asi moc neví.
I my jsme ho hledali téměř dvě hodiny, protože byl úplně zarostlý, v hrozném stavu, plný odpadků, ale pustili jsme se s našimi farníky a zaměstnanci do čištění, takže tam vzniklo důstojné místo, které bude kardinála Berana připomínat.

Skiareál v Bedřichově.
Více sněhu pro Bedřichov. Kraj chce zaplatit nové zasněžování stadionu

Jaké nejdůležitější poselství nám podle vás kardinál Beran zanechal?
Přestože žil dlouhá léta ve vyhnanství, vždycky považoval Čechy za svůj domov. Domov byl pro něj místem přijetí. Místem, kam člověk může přijít s každou obtíží a kde vždycky nalezne porozumění. To myslím v dnešní době v naší zemi schází, a proto bych to rád zmínil. Tím druhým jeho poselstvím je víra. Víra v to, že co člověk prožívá, nemusí být vždycky dobré pro něj samotného, ale musí věřit, že to přinese dobro těm, kteří přijdou po něm. Nebo, že jeho víra dodá odvahu druhým, aby nalezli touhu po pravdě a odpuštění. A že jen v odpuštění může láska a vzájemnost nalézt svou velikost. To jsou morální pilíře, které předal našemu národu. A bylo by dobře, kdybychom je znovu přijali za své.