„Lovit divočáky budou moci jen předem proškolení lovci. Každý ulovený kus bude muset být povinně vyšetřen na africký mor prasat a bude muset být bezpečně uskladněn až do doby obdržení výsledku vyšetření,“ sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Konzumace masa z divočáka uloveného v této oblasti bude možná pouze v domácnosti lovce. Za každé ulovené prase divoké má lovec nárok na zástřelné ve výši tisíc korun. „Při společném lovu zvěře v oblasti bude zakázáno používat lovecké psy, protože představují riziko z hlediska možného pasivního šíření nákazy,“ dodal.

V tzv. pásmu infekce platil zákaz pohybu veřejnosti v přírodě mimo vyznačené cesty. Tento striktní zákaz s novým nařízením přestává platit. „Přesto žádáme občany, aby se při pohybu v přírodě chovali obezřetně, uvědomovali si riziko možného výskytu nebezpečné nákazy a případné nálezy mrtvých divokých prasat neprodleně hlásili Krajské veterinární správě pro Liberecký kraj či místnímu mysliveckému sdružení,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

K opatrnosti během procházky lesem vyzval také Tomáš Cýrus z Městské úřadu Frýdlant. „Je potřeba dodržovat nutná pravidla hygieny a dezinfikovat obuv a oděv proti nevědomému šíření infekce afrického moru prasat lidmi a psy po kontaktu s močí či trusem při návštěvě pastviny, louky či lesa. Následný přenos a rozsah šíření je pak totiž jen otázkou dojezdu automobilu návštěvníka,“ zdůraznil.

Africký mor prasat je akutní onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. Je charakteristický vysokou, téměř stoprocentní úmrtností. V populaci divokých prasat se virus šíří zejména přímým kontaktem, ale také krmivem a podestýlkou, vodou či předměty.

„Ochrana chovů spočívá zejména v dodržování zásad biologické bezpečnosti. Mezi tyto zásady patří především zamezení kontaktu s volně žijícími prasaty a zajištění bezpečnosti krmiva,“ doplnil Vorlíček.