Už je z toho téměř nekončící příběh. Na jedné straně snaha stavebního úřadu v Chrastavě o demolici vybydleného objektu, na druhé pak odvolací orgán, v tomto případě stavební odbor Krajského úřadu Liberec. Spor se už roky vede o bývalou ubytovnu Kovák. Roky prázdná, bez oken a dveří, polepená cedulkami zákaz vstupu z důvodu nebezpečí úrazu. Místní se bojí, že časem dům spadne.

Chrastavský stavební úřad už třikrát vydal rozhodnutí o demolici. Majitel objektu, podnikatel Radim Urban, se ale proti tomu vždy odvolal. A úředníci na kraji mu po třikrát vyhověli s tím, že nebyly naplněny zákonné podmínky pro nařízení odstranění stavby. „Stavební úřad v Chrastavě ve svém rozhodnutí neprokázal, že celá stavba je v tak závadném stavu, aby se musela celá odstranit. Podle znaleckého posudku objekt není závadný jako celek, jsou závadné pouze jeho části,“ uvedla už dříve mluvčí krajského úřadu Markéta Žitná. Teď se ale do věci vložilo ministerstvo pro místní rozvoj, ke kterému se město Chrastava odvolalo.

NOVÝ PŘEZKUM

Výsledkem je zahájení přezkumného řízení, podle ministerstva postupoval krajský úřad v rozporu se zákonem. „Předběžným posouzením věci došlo ministerstvo k závěru, že lze mít důvodně za to, že krajský úřad v daném případě nezjistil stav věci v rozsahu nezbytném pro soulad jeho rozhodnutí se zásadou ochrany veřejného zájmu a zásadou nestranného postupu. A nezjistil rovněž všechny rozhodné okolnosti tak, jak je povinností správního orgánu v řízení. Tedy že podnětem napadené rozhodnutí vydal v rozporu se základními zásadami činnosti správních orgánů uvedenými ve správním řádu,“ stojí v prohlášení ministerstva, které zpracovala Milada Konrádová, zástupkyně ředitele odboru územně a stavebně správního.

SOUD STÍŽNOST ZAMÍTL

Ministerstvo je tak zatím jediné, kdo se na stranu chrastavských postavil. Starosta Michael Canov se obrátil s kasační stížností i na Nejvyšší správní soud, ten ji ale v květnu tohoto roku zamítl jako nepřípustnou z důvodu, že tento spor města Chrastava s krajským úřadem nepodléhá soudnímu přezkumu.

Díky rozhodnutí ministerstva má teď ale Chrastava naději, že se ostudného objektu zbaví. „Výsledkem přezkumného řízení může být, ale také nemusí, zrušení pravomocného rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o demolici Kováku. Naděje na demolici této hrůzy, hyzdící hlavní vjezd do našeho města, tak opět svitla,“ uvítal postoj ministerstva Canov.
Vyjádření podnikatele Radima Urbana se nám nepodařilo získat. Před dvěma lety prohlásil, že chce Kovák přestavět na malometrážní byty, nic se ale nestalo. Přesto demolici odmítá.