I když se hranice mezi státy zavírají, senioři z několika sociálních zařízení v kraji cestují. Doslova celý svět až k nim na pokoj dovezl projekt Kaleido. Senioři mohou v pohodlí svého domova zhlédnout mnohé krajiny a památky. Stačí k tomu málo: nasadit brýle a jsou v jiném světě. Brýle to totiž nejsou obyčejné, ale VR, tedy promítající virtuální realitu.

Díky virtuálním brýlím si senioři mohou užít přírodu, mořskou pláž, návštěvu českých i evropských měst s průvodcem, koncert vážné hudby nebo prohlídku galerie. Všechny zážitky jsou přizpůsobeny seniorským potřebám tak, aby klienty domovů zaujaly, přestože se s novými technologiemi nikdy nesetkali. „Někteří naši klienti už navštívili Český Krumlov nebo zavítali do starého koloniálu,“ přiblížil ředitel Domu seniorů v Liberci Františkově Jan Gabriel.

Třeba paní Anna byla velmi nadšená, že se poprvé v životě pomocí virtuální procházky podívala právě do Českého Krumlova. „Líbil se mi celkový vzhled města, návštěva zámku, je to úžasné výletní místo. Průvodce Jakub srozumitelnou formou upozorňuje na zajímavá místa. Myslím, že Kaleido je budoucnost biografu,“ pousmála se seniorka.

Systém si vyzkoušeli i senioři v liberecké pobočce Seniorcentra Senecura, dorazil i do Domova důchodců ve Velkých Hamrech. Tamní klienti nyní čekají na jeho spuštění. „Snad tam mají i Karlštejn, kam jsem asi před patnácti lety vyvezl vnoučata. Rád si zavzpomínám,“ popsal jeden z klientů DD Velké Hamry. „Už se na spuštění těšíme, naše klienty to přivede na jiné myšlenky. Zkušenosti z jiných domovů jsou velmi dobré,“ zmínil ředitel DD Velké Hamry Čestmír Skrbek.

Řada vědeckých studií prokázala, že virtuální realita pozitivně stimuluje mozkovou činnost seniorů a přispívá k jejich duševní pohodě a dobré náladě. Pomáhá s tréninkem kognitivních schopností, aktivuje myšlenky a vzpomínky.

Pozitivní vliv VR na kondici seniorů prokázal i výzkum. Čtyřicet zařízení sociální péče po celém Česku během čtyř měsíců poskytovalo na Kaleido zpětnou vazbu. Podle výsledků studie měly zážitky skvělé ohlasy. „Až 85 procent seniorů je hodnotilo mimořádně pozitivně. Výlety je dokážou vytrhnout z jejich každodenní rutiny a přináší jim množství nových podnětů. Senioři se pak často rozpovídají nebo se rozpomínají na minulost. Když je VR šité na míru jejich potřebám, má potenciál zpomalit nástup demence,“ popsal autor projektu Kaleido Marek Háša.

Nejlepší odezvy zaznamenávají mezi výletníky procházky v přírodě a toulky po Česku, například návštěva hradu Karlštejn. Do budoucna plánuje Kaleido vytvářet nové zážitky a postupně tak budovat co nejpestřejší nabídku výletů. V nejbližší době se cestovatelé mohou těšit třeba na návštěvu italského pobřeží nebo muzejní vycházku po Praze. Kromě nových zážitků brzy přibudou také jejich jazykové mutace.

Za projektem Kaleido stojí mladí čeští tvůrci virtuálních zážitků pro individuální aktivizaci, kteří se snaží přinášet dostupné a efektivní inovace do sociální péče. Kaleido dodnes rozdalo radost už ve více než 60 zařízeních sociálních služeb v Česku.