„Město hledalo pro budovu využití, rezort školství zase budoucí kapacity alternativního waldorfského vzdělávání,“ vysvětlila mluvčí radnice Jana Kodymová. Do objektu bývalé školy Na Žižkově je možné umístit 8 9 tříd po zhruba 20 žácích, prostor je zde i pro šatny, zázemí pro učitele a technické zázemí. „Výhodou je, že pro potřeby waldorfu lze budovu rekonstruovat postupně, tedy ve třech etapách“ dodala mluvčí. Letos by město mělo zadat projektovou studii, která by měla také určit, kolik bude projekt stát.