Při této příležitosti je v sobotu 7. září na Valdštejně od 14:00 hodin uspořádán varhanní koncert  Radka Rejška, českého hudebníka, kampanologa, organologa, hudebního skladatele, režiséra a redaktora. A právě při této příležitosti bychom mu chtěli i poděkovat za dlouholetou péči a údržbu varhan. 

Varhany pocházejí z roku 1901 a na hrad Valdštejn byly přemístěny v roce 1989 z kostela v Solci. Pro jejich instalaci musel být i upraven prostor kruchty. Po koncertě proběhne pro zájemce prohlídka běžně nepřístupného krovu kaple včetně zvonění na sanktusový zvonek.

Během Dnů evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) jsou každoročně v měsíci září zpřístupněny nejširší veřejnosti zajímavé památky, budovy a další prostory, které jsou  jindy zčásti nebo i zcela  nepřístupné.  EHD jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která rozšiřuje a zvyšuje povědomí o našem kulturním dědictví.