Až testy skončí, škola je naskenuje a pošle do SCIA, které zakázku na testování vyhrálo. Speciální program je vyhodnotí, je tedy vyloučen zásah člověka. „Výsledek pošle SCIO ředitelům nejpozději do 24. dubna do 12.00 hodin. Ti pak mají tři dny na to, aby rozhodli o tom, kdo je a kdo není přijat a informovali o tom uchazeče," upřesnila vedoucí odboru školství na krajském úřadě Jiřina Princová.

Školy mají doporučení od krajského úřadu přiklonit se vahou 70% k výsledkům z testů a 30% k prospěchu ze základní školy.