U bývalých nájemníků jsou zmírněna pravidla tak, aby uhradili dlužné nájemné a pouze dvacet procent z poplatku z prodlení. „To by mělo motivovat více dlužníků k dobrovolné úhradě, a přitom zajistit městu kompenzaci za pozdní platbu,“ zmínila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová. „U těchto dlužníků jsme navrhli umožnit prominutí i v případě, že zůstatek dluhu, tedy oněch osmdesát procent poplatku z prodlení, bude činit méně než dvacet tisíc korun,“ vysvětlil vedoucí právního oddělení městského úřadu Leoš Teufl.

Jablonecká radnice eviduje přesně čtyři sta třicet dlužníků a někteří mají vůči městu závazek již od roku 1993. „Většinou se jedná o lidi sociálně slabé a ti nemají šanci dluh splatit, jelikož poplatky z prodlení se každoročně zvýší až o dvojnásobek,“ podotkl Leoš Teufl s tím, že celkově městu dluží sedmnáct milionů korun a dluhy na pohledávkách dosahují až několika desítek milionů korun. Pro uvedení příkladu, když jedinec má dluh u města deset tisíc korun a nezaplatí, za rok se mu zvýší na dvacet tisíc.

Po přehodnocení rada města usoudila, že zmírní zaběhnutá kritéria, a tím bude motivovat lidi k zaplacení. „Po dvou a půl letech jejich platnosti se ukázalo, že jsou nastavena příliš tvrdá kritéria pro prominutí pohledávky, což v důsledku nemotivuje dlužníky, aby dobrovolně splatili alespoň část své pohledávky,“ říká vedoucí právního oddělení Leoš Teufl. Radnice nyní rozdělí dlužníky na ty, kteří už nejsou v nájmu v obecním bytě, a na stávající nájemníky. Těm, pokud chtějí dál bydlet v obecním bytě, nepromine nic. Přibližně třicet nájemníků dluží městu dva až tři nájmy.