Prý se sem jezdí odpočinout. Tvrdí to shodně několikaletí účastníci i pamětníci prvního setkání, které tu před šestadvaceti lety prvně zorganizoval zdejší rodák Karel Hajn v roce 1996. Řezbářské sympozium není jen prezentace jednoho z nejstarších a nejkrásnějších opravdu zemitých uměleckých řemesel, které mistři řezbáři dokonale ovládají. Je to hlavně přátelské setkání báječných a moudrých lidí, které spojuje láska ke dřevu a životu. Zavítat sem a spatřit jejich práci na vlastní oči mohou zájemci ještě i v sobotu 12. června.

Otakar Grund