Výtěžek z dražby celkem 180 děl již po dvaadvacáté poputuje neziskovým organizacím v Euroregionu Nisa. „To, kam půjdou peníze, vychází už ze statutu naší nadace, kde je jasně deklarováno, komu se pomáhá. Protože jsme křesťané, apelujeme na pomoc lidem okolo nás, bez ohledu na jejich věk nebo sociální postavení. Tam patří třeba maminky s dětmi v tísni, senioři, na které dnes připadá poměrně velká část finanční podpory. V neposlední řadě jsou to i rodiny,“ vysvětluje ředitel Nadace Euronisa Petr Dušák.

Přispět na dobrou věc nákupem v aukci mohou zájemci v sobotu 10. listopadu ve dvě odpoledne. Na výběr je z obrazů více či méně známých autorů i různých dekorativních předmětů. Tavenou plastiku s názvem Měsíční znamení věnoval do benefice Jiří Ryba. „Tavená plastika vznikla už v předválečných letech za profesora Jaroslava Brychty. V Železnobrodském skle se vyráběla ve velkém do architektury. My jsme jako dílna byli ojedinělí v tom, že profesor Jan Černý dělal i interiérové plastiky,“ vzpomíná umělecký sklář na dobu, kdy se učil postupy, které používá doposud.

Kromě plastiky daroval Ryba do aukce i šperk s emblémem Škoda. Sklářský výtvarník, který se narodil ve Staré Pace má za sebou celou řadu výstav, s nimiž kromě českých měst zavítal i do zahraničí. Ačkoliv řemesla často bývají dědičnou záležitostí, Ryba si svou cestu vybral sám. „Můj táta byl fotbalový rozhodčí a jezdíval se mnou často do Železného Brodu. Tak jsme si vždycky ve sklárně prohlíželi vystavená díla. To mě zaujalo, a tak jsem si pak podal přihlášku na Střední uměleckoprůmyslovou školu Železný brod. Naši to nevěděli. Zjistili to, až když přišlo pozvání na talentové zkoušky ze sklářské školy,“ vypráví osmdesátiletý umělec.

O tom, kdo získá výtěžek z aukce, rozhodne grantová manažerka nadace a správní rada. „Vyhlašujeme veřejné kolo, do kterého se v určité lhůtě přihlásí neziskové organizace. Žádosti zpracovává grantová manažerka, která detailně vyhodnocuje, zda informace, které žadatelé uvádějí, jsou pravdivé. Ty, které jsou v pořádku se následně předkládají správní radě. Ta rozhodne, kam peníze půjdou. Je to hlavně o osobním pocitu a zkušenosti těch konkrétních radních, kteří o tom rozhodují,“ popisuje postup Dušák.

Benefiční aukce Euronisy vynesly od roku 1997 přes 14,5 milionu korun. Hlavními oblastmi, kam nadace letos pošle peníze, bude pomoc hendikepovaným, podpora komunit a vzdělání. „Díla daruji, protože je to podle mě otázka lidskosti a citu, což je nejdůležitější vlastnost pro spolužití. Aukci přeji, aby s přibývajícími lety nedošlo ke klesající chuti tvůrčích pracovníků věnovat svá díla,“ vzkazuje Ryba.