Liberecký startup Hardwario se specializuje na projekty založené na principu internetu věcí. Pomáhá Škodovce rychleji reagovat na problémy ve výrobě, monitoruje vliv teploty a vlhkosti na růst stromů v britských lesích a s Jablotronem bude spolupracovat při vývoji zabezpečovacích systémů. Zároveň nabízí studentům odborných ročníků Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci možnost absolvovat povinné čtrnáctidenní praxe, během kterých si vytvoří vlastní projekty.

Patří tak mezi firmy, které budou moci v budoucnu využít služeb digitálního inovačního hubu, který vzniká v městě pod Ještědem. „Slibujeme si od něj propojení a přínos inovačních technologií do firmy. Budeme je pozorovat a nasávat a posléze implementovat v rámci svých projektů, na kterých budeme pracovat,“ řekl Deníku Vratislav Novák ze společnosti Hardwario.

Rozmary počasí v Liberci o minulém víkendu.
VIDEO: Zasáhlo Liberec o víkendu tornádo? Odborníci jeho výskyt nemohou potvrdit

Digitalizace se stává v současné době nezbytnou součástí podnikání i veřejné správy, čehož si je vědoma i Evropská komise. Urychlit ji má síť tzv. digitálních inovačních hubů, kterých má na evropské úrovni vzniknout 151. Česká republika jich má vyčleněno šest. Vedle Prahy, Brna a Ostravy zabodoval i Liberecký kraj, který svůj projekt podal společně s partnery z Královéhradeckého kraje pod názvem EDIH Northern and Eastern Bohemia (NEB). Ten se stal plnohodnotnou součástí provázané evropské sítě těchto center.

„Cílem projektu je zpřístupnit a podpořit zavádění moderních digitálních technologií do běžné praxe. Aby se unikátní technologie, které vznikají ve výzkumných centrech a na půdě univerzit, dostaly k malým a středním podnikatelům a do veřejné správy,“ sdělil Petr Dobrovský z Agentury regionálního rozvoje z Libereckého kraje. Právě ta je lídrem konsorcia, které projekt připravilo.

Mezi další partnery patří například liberecká a hradecká univerzita, výzkumné centrum VÚTS, Centrum investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje CIRI či společnosti AEC. „Nás se týká hlavně oblast robotiky, ekonomické analýzy a samozřejmě vzdělávání. To jsou hlavní tři tematické oblasti, do kterých se zapojí vysoká škola,“ podotkl prorektor Technické univerzity v Liberci Pavel Satrapa s tím, že univerzita díky projektu naopak získá kontakty s potenciálními odběrateli jejich výzkumu.

Tři pilíře

Mezi hlavní přínosy inovačního digitálního centra patří zvýšení a udržení konkurenceschopnosti, zkvalitnění a zefektivnění výroby a propojování dovedností napříč Evropou. Projekt je postaven na třech pilířích. První spočívá v tom, že klient bude mít k dispozici experta, který mu pomůže se záměrem digitalizace a zprostředkuje mu dostupné technologie, které by mohl pro svůj plán využít. Jejich spektrum je značně široké, od rozpoznávání hlasu a obrazu přes strojové vidění, robotiku a 3D tisk až po analýzu elektronických zařízení a kybernetickou bezpečnost. Tomu všemu bude předcházet tzv. digitální audit, který prověří připravenost a strategii klienta. Druhý pilíř tvoří vzdělávání a školení. „Můžete mít sebelepší technologii, ale bez zkušených a vzdělaných pracovníků nedokážete využít plný potenciál,“ zdůraznil Dobrovský. Poslední část se zaměřuje na finance a pomoc s dotačním procesem.

Technická univerzita v Liberci.
Vidíte v ochraně přírody svůj smysl života? Univerzita otvírá nový program

Odzkoušenou spolupráci s obdobným hubem v Sasku má ryze česká firma Statotest založená v Liberci. Funguje už tři roky a zaměřuje se na monitoring kritické infrastruktury. Umí měřit velké stavby, geologické útvary, budovy či mosty skály a včas dokážou upozornit na hrozící rizika prostřednictvím technologických zařízení. Nedávno se stali průmyslovým partnerem německého centra pro Astrofyziku a díky propojení celého spektra kosmických poslů budou mít možnost spolupracovat s různými aktéry v kosmickém průmyslu. „Určitě chceme spolupracovat s EDIHem. Vítáme každou iniciativu, která má motivovat k digitalizaci státní správy,“ shodli se jednatel společnosti Petr Klokočník a jeho kolega Michal Resl.

Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj získal podporu ve výši tři miliony eur. Zatímco polovinu částky platí Evropská unie z programu Digitální Evropa, druhou polovinu proplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky z programu Národní plán obnovy. Během srpna ministerstvo přislíbilo dofinancování projektu, který by tak měl od podzimu uvádět první služby v život. Zatímco některé budou úplně bezplatné, za jiné zaplatí zájemci okrajový poplatek. „Firmám, úřadům nebo příspěvkovým organizacím tato spolupráce otevírá přístup k velkému množství unikátního digitálního know-how za výhodných podmínek. Chceme vytvářet předpoklady k tomu, aby se region dále propisoval do inovačního prostředí nejen v rámci republiky, ale i přeshraničního prostoru, a nakonec i samotné Evropy,“ nastínil budoucí plány hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Linka měla premiéru na Mezinárodním veletrhu textilních strojů ITMA v Miláně, což je světově největší výstava textilních strojů a příslušenství.
Na TULce vznikla první linka na výrobu nanovlákenné příze. Překvapí rychlostí

Služby se opírají o dlouhodobé zkušenosti a technologie výzkumných a univerzitních partnerů projektu. Ale ani samotné instituce Libereckého nebo Královéhradeckého kraje nezačínají tzv. na zelené louce. Podpora digitalizace zapadá do stávající mozaiky služeb a dále ji rozvíjí a doplňuje. V Libereckém kraji navazují například na aktivity podnikatelského inkubátoru Lipo.ink, který se primárně zaměřuje na podporu a rozvoj byznysových dovedností. „A mezi jeho klienty patří i firmy, které se digitalizaci věnují. Například inkubovaná společnost Softli CZ vloni implementovala software na automatizovaný sběr informací o průběhu výroby v reálném čase včetně reportingu kvality v jedné firmě v Novinách pod Ralskem,“ upřesnil radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje Jiří Ulvr.

Královéhradecký kraj prostřednictvím své rozvojové agentury Centrum investic, rozvoje a inovací, která je členem konsorcia, pořádá vzdělávací akce, propojuje zapojené zájemce a obecně šíří osvětu v oblasti digitalizace a zlepšení procesů, produktů a služeb včetně poradenství v získávání dotací. „Hlavním přínosem pro náš region je zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení fungování firem a veřejné správy. Zájemci, kteří se na digitální inovační hub obrátí, ušetří finance, čas a zvýší se kvalita jejich produktů a služeb,“ dodal první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Pavel Bulíček, zodpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.