Oblast zvaná Nová Ruda, která se rozkládá v libereckém městském obvodu Vratislavice nad Nisou láká v posledních letech k bydlení nové a nové obyvatele. Před lety se nové bytové domy projektovaly i na louku mezi tramvajovou tratí a ulicemi U Sila a Východní. Jejich stavbu ale zhatil zdejší vysílač Českých radiokomunikací.

Městu teď kvůli projektu hrozí soudní spor. Zmíněný pozemek totiž v roce 2008 kvůli nové výstavbě pronajalo společnosti European Development & Investment s tím, že jej následně odkoupí. Firma ale o existenci věcného břemene v podobě vysílače, který stavbě bytových domů zabránil, údajně netušila.

„Je to opravdu složitá právnická kauza. Celé je to zmatečné ještě v tom, že se to týká dvou firem, kdy jedna překřikuje druhou,“ uvedl primátorův náměstek Jiří Šolc. Společnost European Development & Investment totiž v roce 2009 projekt v podstatě převedla na jinou firmu Nová Ruda s. r. o.

Ilustrační foto
TIP NA VÍKEND: Liberecká zoo oslaví Den Země

Právě ta teď po městu žádá náhradu škody ve výši 53 milionů korun. Požadovaná částka zahrnuje peníze, které společnost za pronájem fakticky zaplatila, peníze vynaložené na projektovou dokumentaci nové výstavby a také ušlý zisk a úroky.

Ve smlouvě totiž město prohlásilo, že pronajímané pozemky věcným břemenem zatížené nejsou. „Vaše prohlášení se ukázalo být zkresleným, zavádějícím a klamavým,“ napsal jednatel společnosti Petr Bartoš v dopise adresovaném městu.

Dalších bezmála 24 milionů korun po městě požadovala i společnost European Development & Investment, ta ale na konci letošního března z důvodu „změny okolností“ svou žádost stáhla.

Podle současného starosty Vratislavic nad Nisou, na jejichž území se předmětné pozemky nalézají, jednali jeho předchůdci při přípravě smlouvy v dobré víře. „Žádná věcná břemena se tehdy nenašla, neboť nebyla zapsána v katastru nemovitostí. Podle zákona z šedesátých let ale instalací rušičky vzniklo takzvané věcné břemeno ze zákona. Moji předchůdci tak jednali v dobré víře, neboť nevěděli, že tam to břemeno je,“ popsal starosta Lukáš Pohanka.

Po zjištění, že domy na pozemku stavět nepůjdou, dokonce vedení městského obvodu jednalo s Českými radiokomunikacemi o možném přestěhování vysílače.

Dopravní hřiště
Dopravní hřiště v Liberci se otevírá

„Ta jednání byla dlouhá a složitá. Radiokomunikace daly jednoznačnou podmínku, že při přemisťování vysílače nesmíme přerušit vysílání ani na jednu vteřinu. To by znamenalo vybudovat vysílač nový. Taková investice byla vyčíslena na částku kolem deseti milionů korun a zastupitelstvo s ní nesouhlasilo,“ dodal Pohanka. Na pozemku po vypršení smlouvy nakonec městský obvod vybudoval nový volnočasový park.

Společnost Nová Ruda s.r.o. ve svém dalším dopise městu avizovala, že sice má zájem věc projednat před soudem, je ale připravena přistoupit na případné smírné mimosoudní řešení. Právě o to má zájem i město. Liberečtí radní už pověřili advokáta, aby s oběma společnostmi o takovém řešení jednal.