Zařízení, které kdysi sloužilo jako výchovný ústav pro nezletilé s kriminální minulostí, se v roce 2016 přetransformovalo na Dětský domov se školou. Od té doby zajišťuje státní ústav péči dětem s nařízenou ústavní výchovou či s nařízeným předběžným opatřením. Podle zdroje Deníku, který si přál zůstat v anonymitě, ale v zařízení panuje „velmi rozvolněný režim, který způsobuje ohrožení na zdraví a životě jak samotných dětí a zaměstnanců zařízení, tak i obyvatel Chrastavy a přilehlého okolí“.

Zdroj: DeníkNejvětším problémem jsou podle zdroje Deníku útěky chovanců ze zařízení, kterých mají být desítky ročně. Na situaci si stěžují i rodiče některých chovanců. „Tyto útěky probíhají zejména vypáčením okna v přízemí či prvním patře. Jednou došlo dokonce ke zranění klienta zařízení, který při útěku vyskočil z okna ze třídy v prvním patře, další klient rozbil okno v přízemí květináčem a přes střepy proskočil ven,“ popsal incidenty zdroj Deníku. 

Věcí se v minulosti zabývala i Česká školní inspekce (ČŠI), která zde shledala pochybení. Informace potvrdil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. „Česká školní inspekce dne 8. února 2021 obdržela stížnost na Dětský domov se školou. Část stížnosti, která spadala do věcné působnosti České školní inspekce, byla prošetřena na místě ve dnech 19. a 20. dubna. Výsledek šetření byl odeslán zřizovateli k dalšímu vyřízení,“ řekl Andrys.

Kůrovcová kalamita v Lužických horách.
Hory sužuje kůrovec. Lesníci zasahují a sázejí lesy nové generace

Dodal, že předmětem šetření byla stížnost na „neodborná, nevhodná či neúčinná opatření vedení školského zařízení k omezení útěkovosti“, kdy měli pedagogové některým dětem útěky vědomě umožnit a podporovat je v nich. ČŠI tuto stížnost zhodnotila jako důvodnou. „K útěkům dochází. Jejich důvody po návratu s dítětem řeší, důvody jsou analyzovány a vyhodnocovány. Nicméně se nedaří útěkovost eliminovat nebo významně snižovat – opatření nejsou dostatečně účinná. Nepotvrdilo se, že by někteří pedagogičtí pracovníci útěky tolerovali, nebo k nim dokonce napomáhali,“ znělo stanovisko inspekce.

Desítky případů každý rok

Podle výroční zprávy Dětského domova se školou proběhlo od září 2019 do srpna 2020 celkem 47 útěků ze zařízení. „Ve školním roce 2019/2020 jsme zaznamenali poněkud vyšší počet útěků než v roce předešlém. Jedná se ale o případy, které jsou uskutečněny opakovaně dvěma chlapci,“ komentovala situaci ve výroční zprávě ředitelka domova Veronika Machová. „Jeden chlapec má rodinu v Liberci, nedokáže vydržet do umožnění pobytu v rodině v době víkendů a opakovaně se dopouští krátkodobých útěků. Jeho chování je vždy zkratkovité a návraty zpět do zařízení jsou vždy rychlé. Dva chlapci jsou vedeni na dlouhodobém útěku, na kterém jsou občas zadrženi Policií ČR a dopraveni zpět do zařízení. Po krátkém působení v zařízení se ale opět prchají na delší dobu. Vzhledem k jejich nízkému věku, tj. není jim ještě 15 let, je působení, případně potrestání, ze strany okresních soudů nemožné,“ píše se dále ve zprávě.

Deník se ředitelku domova snažil kontaktovat s žádostí o komentář aktuální situace, nicméně Machová nebyla k zastižení.

Česká školní inspekce při šetření potvrdila i další stížnost ohledně nastaveného systému zařízení v oblasti bezpečnosti, který dostatečně nezohledňuje rizika úrazů. „Stěžovatelé upozorňovali na nebezpečí úrazu dětí při pokusu o útěk vypáčením okna v 1. patře. ČŠI zjistila, že od školního roku 2018/2019 došlo ke dvěma úrazům v souvislosti s útěkem/ pokusem o útěk žáka. Přijatá opatření školského zařízení k předcházení úrazů dětí při jejich útěcích z vnitřních prostor budov školského zařízení jsou převážně účinná, ale cíleně nevedou děti k odpovědnosti za jejich chování a ochranu zdraví,“ popsal hodnocení inspekce Andrys.

Fascinující světelná show. Křišťálová stezka v iQLandii září díky Preciose
Fascinující světelná show. Křišťálová stezka v iQLandii září díky Preciose

Česká školní inspekce při šetření potvrdila i další stížnost ohledně nastaveného systému zařízení v oblasti bezpečnosti, který dostatečně nezohledňuje rizika úrazů. „Stěžovatelé upozorňovali na nebezpečí úrazu dětí při pokusu o útěk vypáčením okna v 1. patře. ČŠI zjistila, že od školního roku 2018/2019 došlo ke dvěma úrazům v souvislosti s útěkem/pokusem o útěk žáka. Přijatá opatření školského zařízení k předcházení úrazů dětí při jejich útěcích z vnitřních prostor budov školského zařízení jsou převážně účinná, ale cíleně nevedou děti k odpovědnosti za své chování a ochranu zdraví,“ popsal hodnocení inspekce Andrys.

Útěky se snažili s vedením dětského domova řešit i rodiče některých chovanců. Deník má k dispozici e-maily, ve kterým si stěžují, že zaměstnanci „dovolují“ dětem utíkat. „Žádám vysvětlení, jak je možné, že když byl náš syn odvezen po soudě k vám do zařízení, tak je zase na útěku? Proč mu vaši zaměstnanci dávají peníze a berou ho s sebou ven a nechávají ho utéct, aby s nim neměli problémy? Vy ho máte na starosti, proto je u vás umístěn, tak jak je toto možné?“ psal koncem loňského roku v e-mailu vedení ústavu rodič jednoho z chovanců.

O týden později poslal další e-mail, ve kterém informuje o páchání trestné činnosti syna na útěku, a za několik dní další zprávu. „Vyhodili nás z bytu, protože náš syn ve Šluknově vykrádá paneláky a ničí majetek, už to činí 50 tisíc korun, kdo to bude platit? Je to vina vašich zaměstnanců a vychovatelů, kteří ho pouští na útěk, i když ví, že bere prášky a páchá trestnou činnost,“ napsal otec nezletilého s nařízenou ústavní péčí.

Podle zdroje Deníku šlo o chovance, který měl za rok více než 20 útěků, z toho 7 oknem budovy, ostatní ze společných vycházek či areálu domova. „Kvůli laxnímu a zcela neprofesionálnímu přístupu ředitelky toto dítě na svém posledním útěku v květnu/červnu 2021 doma spáchalo sebevraždu oběšením,“ sdělil zdroj Deníku.

Trestní oznámení

Dodal ještě, že už několikrát došlo v zařízení k napadení pedagoga klientem. „Jeden klient vzal na učitelku tyč a útočil na ni tak, že musela utéct ze třídy a schovat se o patro níž v kanceláři. Na tohoto klienta následně podala trestní oznámení. Několikrát byly děti tak „rozjeté“, že pedagogové museli proti nim zakročit fyzickými silami. Také v září 2020 došlo k dalšímu brutálnímu fyzickému napadení nočního vychovatele klientem. Tento vychovatel také podal na onoho klienta trestní oznámení,“ popsal dění v chrastavském domově zdroj Deníku.

Informace potvrdila mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Dagmar Sochorová. „V roce 2020 jsme v jednom z dětský domovů na Liberecku šetřili dva případy v březnu a září, kdy klient domova fyzicky napadl vychovatele. Vzhledem k tomu, že v obou případech nedošlo ke zranění osob, věci byly kvalifikovány jako přestupky a oznámeny k dalšímu šetření příslušnému správnímu orgánu,“ řekla Sochorová. Dodala, že „vzhledem ke skutečnosti, že účastníky přestupkového řízení jsou osoby mladistvé, nebude k případům sdělovat další informace“.

Pohled do Svatoplukovy ulice a na náměstí Pod Branou s rozestavěnou budovou dívčí školy čp. čp. 455/IV, foto z publikace R. Karpaš (ed.), Stalo se na severu Čech 1900/2000, Liberec 2001, s. 20
Liberec chce, aby bylo Liebiegovo městečko pod ochranou památkářů

Podle autora stížnosti Dětský domov se školou „absolutně neplní svůj účel a vzhledem k laxnímu přístupu vedení a současně kriminální minulosti klientely je tak oprávněným postrachem a nebezpečím nejen samotných zaměstnanců, ale celé Chrastavy a přilehlého okolí, kde se volně pohybují“.

Starosta obce Michael Canov o problémech ví. Podle něj se stížnosti na vedení objevují od doby, kdy došlo ke transformaci Výchovného ústavu na současný dětský domov se školou. „Dostal jsme dopis kritizující současné vedení a přeposlal jsem ho panu ministrovi. Náš názor je za celou tu dobu od toho, co se stalo před lety, stejný. Zlikvidoval se tehdy funkční ústav. Většinou mladistvých odsud odvezli. Stojí to hrozné peníze a je tam víc dospělých než chovanců. Barák je ze tří čtvrtin prázdný. Je to neuvěřitelné plýtvání penězi. Já jsem to kdysi počítal a jeden chovanec vyjde finančně asi na to, co třída 30 studentů gymnázia,“ řekl Canov.

Zřizovatel domova, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na dotaz Deníku odpovědělo, že je o situaci informováno a v současnosti připravuje reakci.