Rozšíření se dočkal i mobiliář, byly nakoupeny dopravní překážky, koloběžka a další pomůcky. „Dopravní hřiště jsme před lety převzali od Libereckého kraje a snažíme se na něm připravovat nejmladší generaci na úskalí městského dopravního provozu, zároveň funguje dobře jako školící zázemí městské policie. S fungováním dopravního hřiště jsme spokojení,“ sdělil náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

V areálu primárně probíhá dopravní výchova a vzdělávání, teoretická i praktická výuka pro děti základních škol, dále areál funguje jako školící středisko a nabízí tematické přednášky. Realizovaná výuka dopravní výchovy směřuje k získání Průkazu cyklisty. Zkoušku Průkaz cyklisty ve školním roce 2021/2022 absolvovalo 1234 žáků. Jejich počet se zvýšil oproti předchozímu loňskému školnímu roku o 602 žáků. Dopravní výchovu prováděnou Městskou policií Liberec ve školním roce 2021/2022 absolvovalo 2680 žáků.