Roboti táhnou

Zájem je tradičně velký a některé kurzy jsou už plně obsazené. A to i přesto, že rodiče na provoz kurzů musí poprvé finančně přispět.

„Nejdříve se naplnila kapacita většiny kurzů zaměřených na robotiku a to i přesto, že jsme jejich kapacitu oproti loňsku zdvojnásobili. Obsazené jsou také kurzy počítačové grafiky a moderní 3D technologie. Ještě je ale možné vybrat si ze zajímavé nabídky," říká vedoucí projektu Miloš Hernych.

Poslední volná místa jsou v kurzech zaměřených na aplikovanou fyziku nebo aplikovanou matematiku, mikrobiologii a také kurzy zaměřené na chemii a nanomateriály.

Dva tisíce absolventů

Dětskou univerzitu pořádala liberecká univerzita pět let v rámci projektů podporovaných Evropskou unií. Celkem Dětskou univerzitu v těchto pěti ročnících úspěšně ukončilo na dva tisíce absolventů. Díky evropským dotacím byly kurzy zcela zadarmo včetně pomůcek, materiálu i občerstvení.

Pomůže kraj

Šestý ročník se nepodařilo zajistit z žádného grantu. Pomocnou ruku podal Liberecký kraj, když pro ni uvolnil půl milionu korun. Příspěvek Libereckého kraje pomůže univerzitě překlenout čas, ve kterém nebyly vypsány žádné takto zaměřené projekty, do začátku nového grantového období, kdy bude možné opět přihlásit nové projekty.

„Dětská univerzita je výborný projekt, oblíbený mezi rodiči a dětmi, který si rozhodně zaslouží podporu. Navíc podněcuje zájem dětí o technické obory a přírodovědné obory, ve kterých v praxi chybí dostatek kvalitních odborníků. I proto se kraj rozhodl Dětskou univerzitu finančně podpořit," řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podle rektora Technické univerzity v Liberci je investice do výchovy dětí a mládeže nezbytná a prozíravá. „Je důležité, aby děti již v útlém věku zjistily, že se nemusí matematiky, fyziky či chemie a techniky bát. A pokud naopak poznají, že to jsou obory zajímavé a že je baví poznávat něco nového, touha po poznání jim zůstane. Pak je šance, že začne technicky vzdělaných odborníků zase přibývat," tvrdí profesor Kůs.