Mezi specializovanými technickými kurzy je letos novinkou kurz kovářských prací vedený uměleckým kovářem. Jinak opět zařadili hned několik velmi žádaných kurzů zaměřených na robotiku. Specializované kurzy zaměřené na robotiku s LEGO Mindstorms, programování LEGO robotů, elektrotechnické konstrukce, strojní obrábění či základy kovářských prací jsou určeny pro žáky základních škol od 3. do 7. třídy.

„Mix specializovaných přednášek, laboratorních cvičení a praxí, zaměříme na nanomateriály, mikrobiologii, biomedicínu, robotiku, mikroelektroniku nebo 3D strojírenské technologie,“ sdělil hlavní koordinátor Dětské univerzity při TUL Miloš Hernych.

Každý rok koncipují náplň Dětské univerzity trochu jinak i podle ohlasů z předchozích ročníků. Zachovávají však princip vysokoškolského studia. „Adepti Dětské univerzity se zapíší ke studiu, musí plnit úkoly, sbírat kredity a na konci školního roku prezentovat a obhájit svou závěrečnou práci. Ti úspěšní získají absolventský diplom,“ dodal Hernych.

Výuka ve specializovaných technických kurzech pro mladší děti i kurzech Dětské univerzity probíhá vždy odpoledne po vyučování nebo o víkendech celé dny. Náplň a organizaci konkrétního kurzu a přihlášky najdete na webu zde. Stále jsou volná místa.