Místo sportovního a zábavného klání, kterého mají možnost si děti užít na jiných akcích, se škola rozhodla využít svátečního dne k pořádání finále soutěže Miss a Missák.

Vítězství v již druhém ročníku soutěže, jehož organizace se ujala devátá třída, si po absolvování tří disciplín, mezi něž patřil rozhovor, volná disciplína a promenáda, užívá Eliška Medková ze čtvrté třídy a Kristián Straka, který navštěvuje šestý ročník.

Do finále postoupilo 21 soutěžících

„Do finále se po náročných přípravách a bojích probojovalo dvanáct dívek a devět chlapců. Původně se však do soutěže přihlásil přibližně dvojnásobek zájemců,“ přiblížila Libuše Hájková, učitelka a zároveň garantka celé akce.

Vyřazovací boje a příprava vrcholného finále trvala deváťákům v čele se žákyní Karolínou Víchovou, která se v pořádání angažovala nejaktivněji, přibližně tři měsíce.

A že výsledek stál za to, dokládají i slova žákyně Andrey, která spolu se stovkami dalších spolužáků a kamarádů klání v prostorách tělocvičny přihlížela. „Moc se mi to líbí a jen zírám, jakou mají ostatní odvahu. Já bych se nikdy nepřihlásila, hrozně moc bych se styděla. Z disciplín se mi nejvíce líbila ta volná, kdy si každý z finalistů sám vybral, co předvede,“ vysvětlila Andrea.

Mezi volnými disciplínami nechyběl břišní tanec, malování, tanec na kolečkových bruslích, rozcvička nebo třeba i ukázka juda a spousta dalších. Jednotlivé výkony hodnotila porota složená z ředitele, členů učitelského sboru a žáků.

Každý výkon mohl být ohodnocen maximálně deseti body od každého porotce a vítězem se stal ten, kdo jich nasbíral nejvíc. Nezvyklou alternativu strávení dětského dne zvolil ředitel i vzhledem k proměnlivému počasí, které by klasický soutěžní den na školním hřišti mohlo překazit.