Půlhodinové vystoupení malých tanečníků různých věkových kategorií zahrnovalo Salsu, Lady Carneval, Jazzy. Menší děti zatančily kolektivní předtančení Ze života hmyzu.

„V pátek 23. října byla v kurzu Kulturní vlastivědy slavnostně předávána osvědčení absolventům v rámci Univerzity třetího věku TU Liberec. Tato akce byla součástí přehlídky Týdnů vzdělávání dospělých v Libereckém kraji,“ vysvětlil ředitel školy Doctrina Jiří Paclt.

„Další vystoupení připravuje taneční klub na 1. prosince pro předškolní děti a děti z 1. stupně od 16.30 hodin v naší tělocvičně,“ doplnil.

Kurz Kulturní vlastivědy proběhl za podpory města Liberce letos na jaře. Zúčastnilo se jej 25 seniorů, kteří se seznamovali s historií a památkami regionu.