Přehlídka Festival Talentu, na které se představí děti mateřských škol z Liberce nebo Stráže nad Nisou, začíná ve 13 hodin. Kromě školek vystoupí i Babybambulky z Hrádku nad Nisou, flétnový soubor Altenzo při ZŠ Aloisina Výšina Liberec, Dechový orchestr ZUŠ Liberec nebo spojené dechové orchestry ZUŠ Liberec a Jablonec nad Nisou. Inspirací pro realizaci této akce byla každoroční přehlídka tvorby předškoláků Liberecká Mateřinka. Hlavními pořadateli Festivalu talentu jsou MŠ Korálek Liberec a ZUŠ Liberec.