Děti a studenti se tak zapojili do projektu sdružení Čmelák, které se již šestým rokem snaží do přírody navrátit tento již téměř vymizelý druh stromu.

„Nabídku jsme zaslali mnoha organizacím a školám v celém kraji, přičemž zareagovalo celkem pětatřicet z nich. Zájemci si pak podle našich instrukcí sami našli místo, kde by mohli stromek vysadit. Důležitá byla hlavně dobrá živná půda, aby se stromky dobře ujaly, nutná byla i domluva s majitelem pozemku,“ vysvětlila lektorka ekovýchovy Jana Kleinerová.

Letos se do projektu poprvé zapojil také například svaz skautů a skautek Junák, domov pro osoby se zdravotním postižením v Horním Maxově nebo domov seniorů v Liberci – Františkově. Všichni letos vysadili do krajiny přesně 266 jilmů. Pro účastníky však projekt nekončí sázením. Teď budou mít za úkol starat se o svůj strom a hlídat, jak roste.

„Cílem projektu je nejen vrátit do krajiny ohrožený strom, ale také vzbudit u veřejnosti zájem o krajinu v okolí a posílit vztah k přírodě,“ řekl předseda sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody Jan Korytář. Právě on přišel před lety s myšlenkou zapojit do záchrany jilmů školky a školy.

„Za dobu trvání projektu Šance pro jilmy se podařilo vysadit už přes 4 300 jilmů. Většina z mladých stromků zdobí přírodu v Libereckém kraji dosud, a to i přesto, že je sázeli laici. Podle informací, jež máme z předchozích ročníků, se ujalo a přežilo první roky po výsadbě více než 90 procent vysazených stromků,“ zveřejnil zajímavá čísla Korytář.

Jilmy z přírody mizí především kvůli nemoci zvané grafióza. Ochránci přírody přesto věří, že jejich snažení má smysl. „Vycházíme z toho, že jilmy, které přežily, jsou proti této nemoci odolnější. Semena z těchto stromů sbíráme a v lesních školkách z nich pěstujeme nové sazenice,“ vysvětlil vedoucí projektu Jiří Antl.