„Vloni jsme dali do pořádku učebnu jazyků a část klubových prostor. Letos se s ohledem na pandemickou situaci chceme věnovat hlavně venkovním aktivitám,“ vysvětluje manažerka centra Petra Laurin.

Dosud jen omezeně využívaný prostor střediska bude sloužit nadále česko-německému dialogu, ale i mezigeneračním setkáním, pravidelným dětským kroužkům nebo workshopům. Rozběhnout by se měly už na jaře.