Na dvě stovky mladých studentů složilo úspěšně obhajoby v rámci Otevřené univerzity při Technické univerzitě v Liberci (TUL). Malí studenti ve věku od 7 do 15 let navštěvovali dětskou univerzitu celý akademický rok, nyní museli výsledky své práce obhájit jako skuteční studenti TUL. A jejich práce byly více než úspěšné. Za jejich úsilí jim diplomy předá příští víkend rektor TUL Zdeněk Kůs. Deníku to řekla mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková.

„Děti měly za úkol představit sebe a svoje výrobky. Ty malé například vyřezaly vánoční stromeček ze dřeva, ukovaly podkovu nebo vystříhaly a snýtovaly rytíře z plechu," přiblížil dětské státnice Jaroslav Semerád ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ Liberec, kde probíhaly závěrečné obhajoby pro mladší děti. Žáci z prvního stupně základních škol, kteří navštěvují Dětskou univerzitu prvním rokem, obhajovali před odbornými komisemi práce v oborech Základy elektroniky a Základy modelování. Studenti, kteří Dětskou univerzitu studují druhým či třetím rokem, prezentovali své znalosti v oboru Elektrotechnika a robotika. „Některé děti dokázaly ale také sestavit počítačově řízené autíčko, blikající hvězdu nebo barevnou hudbu," doplnil Semerád s tím, že velmi důležité také bylo, že se nebály předstoupit před komisi a o své práci povídat. „Někdy to bylo úsměvné, ale důležité je, že si děti uvědomují, co je baví a že svůj zájem směrují k užitečným věcem," shrnul.

Ty starší děti z druhého stupně základních škol už pracovaly v daleko sofistikovanějších oborech, jako je například Robotika a mikroelektronika, Inteligentní domácnost, Materiálové inženýrství, Sanační technologie, Řízení elektroniky, Konstrukce vozidel nebo Obrábění a montáž, případně Aplikovaná fyzika. Podle členů odborných posudkových komisí se žáci zadaných úkolů zhostili většinou velmi dobře. „Někteří studenti přišli skutečně se zajímavými technickými detaily. Potěšilo nás, s jakým elánem se například pustili do výzkumu vlastností konkrétních materiálů v různých podmínkách a to, že dovedli svoji práci demonstrovat na vlastních pokusech," vyzdvihl vedoucí projektu Otevřené univerzity Miloš Hernych. Vědce potěšilo i to, že se mnoho mladších dětí velice seriózně zajímá o nanomateriály anebo o využití kompozitů. „Upřímně řečeno, klobouk dolů, když dvanáctiletý kluk ví v této oblasti, o čem mluví," dodal Hernych.

Zkušební komise hodnotila děti s vědomím, že nechce budoucí studenty odradit. Proto se zde hodnocení se slovy neprospěl prakticky neuděluje. „Chceme zájem dětí o technické obory co nejvíce podnítit. Na Dětské univerzitě se nepropadá. Je ale pravda, že někteří studenti ztratili odvahu k závěrečným zkouškám přijít," dodal Hernych.

Dětská univerzita je v České republice ojedinělý projekt, který TUL pořádala v letošním akademickém roce již potřetí. Zábavnou formou hry na vysokoškolské studium se děti seznamují s obory zaměřenými na strojírenství, elektrotechniku, textilní technologie a přírodní vědy.