Prezentace, kterou policisté pro děti připravili, proběhla v prostorách školní zahrady. Děti si mohly prohlédnout služební vozidlo, člun nebo se mohly posadit na policejní motorku. "Ve vnitřních prostorách školky se konala beseda na téma bezpečnosti v silniční dopravě, chování dětí při kontaktu s cizí osobou, dále co dělat při nálezu nebezpečné věci, chování k cizím zvířatům a podobně," uvedla policejní preventistka Dana Burešová.

Přednáška byla zaměřená na celkové chování dětí. Protože se blíží čas prázdnin bylo zmíněno i bezpečné chování u vody. Za vzornou pozornost dostaly děti drobné dárky, tematické omalovánky a zpěvník. "Na závěr se děti sešly na zahradě a policisté jim předvedli, jakou výstroj potřebují ke své práci," doplnila Burešová a dodala, že se policisté s dětmi rozloučili rozsvícenými majáky a zapnutou sirénou.